skip to Main Content
 • اوکراین و جنگ جهانی سوم

  | ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  هفته‌نامه‌ی نوول اُبزرواتور در پاریس: آیا دو جور پناه‌جو داریم؟ «خوب» و «بد»؟ یعنی آنهایی که شبیه به اروپایی‌ها هستند و بقیه؟ فیلسوف اسلونیایی توضیح می‌دهد که اعتبار اروپا و جهان در آینده‌ی ژئوپولیتیک می‌تواند منوط به این مسئله‌ی انسانی باشد.

  ۱۸۴۴

  ۱۴۸

  میدان

  https://meidaan.com/

کیوسک

 • تنها روزنامه نابینایان تعطیل شد

  ۲۵ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  میدان

  https://meidaan.com/

 • فوت ۵۵۰ بیمار تالاسمی در سه سال اخیر

  ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  تداوم مرگ و میر بیماران تالاسمی در سال آینده با برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1207330-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 • حذف قوانین ایران برای کمک به اقتصاد روسیه

  ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  میدان

  https://cabinetoffice.ir/fa/news/9768/%D8%AA%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-5-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-1288-%D8%AA%D8%A7-29-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-1299

 • حصارکشی فضا در نظام غارتِ شهر

  ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  باهمستان

  http://bahamestan.net/statement/city-theater-fencing/1.html

 • خاکستر شدن ۱۰۰هزار هکتار جنگل و مرتع طی ۵ سال

  ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  ایسنا

  https://www.isna.ir/news/1400121915346/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 • رئیس پزشکی قانونی: تطبیق جنسیت مردان ترنس «زنگ خطر است»

  ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1206128-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86

 • «علیه پوتین، رکاب بزن!»

  ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  سایکلینگ‌ مگزین

  https://cyclingmagazine.ca/advocacy/is-the-bike-becoming-a-powerful-tool-against-the-russian-invasion/

 • «واکسن اچ‌پی‌وی رایگان در دسترس مردم قرار گیرد»

  ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

   عفونت‌های مقاربتی رو به افزایش است

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1205662-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

یادداشت روز

 • | ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

  سر آویزان مدوسا

  صبح یکشنبه ۱۷ بهمن یک قتل دیگر حیرت‌زده‌مان کرد. حیرت زده‌مان کرد؟ زن‌کشی سالانه قربانیان زیادی می‌گیرد اما خبر امروز فقط یک خبر نبود. نمایشی تمام عیار بود، سر بر آورده از یونان باستان، پرسئوس! مردی عادی که با بریدن…

 • زنان مجرد در جامعه متا‌هل

  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۱۴

  محیط‌های شهری به زنان مجرد چه حسی القا می‌کنند؟ چگونه می‌توان بار معنایی و فرهنگی یک محیط شهری و عمومی در حس و تجربه یک زن مجرد را تعریف و تحلیل کرد؟ چگونه می‌توان برای گروه‌های حاشیه مانند زنان مجرد و مستقل که در تاریخ طراحی آن محیط‌ها گنجانده نشده‌اند، جا باز کرد؟

  میدان

  https://meidaan.com/

 • زیر پا گذاشتن دیجیتالی در سرمایه‌داری جهانی

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مطلب آخر پرونده اینترنت نامرئی‌ـ‌مرور کتاب جنگ سایبری و انقلاب

  کتاب در جمله‌ای «شاید شما به جنگ علاقه نداشته باشید، اما جنگ به شما علاقه‌ دارد» جنگ سایبری را به جنگ تعبیر می‌کند. در آخرین مطلب از پرونده اینترنت نامرئی به این پرسش می‌پردازیم که آیا صحبت از جنبش ضد جنگ سایبری اثری دارد؟

  ۱۲۷۷

  میدان

  https://meidaan.com/

  ۲۱۳۱

 • «فکر کردی طالب به تو حضانت بچه را می‌دهد؟»

  رخشانه | ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  حکایت زنانی که زیر سلطه طالبان خواستار طلاق هستند

  مهناز دوبار در زمان حکومت قبلی افغانستان به وزارت امور زنان رفت. به گفته‌ی مهناز با کمک این وزارت در دادگاه درخواست تفریق از شوهرش را کرد. در یک قدمی جدایی از همسرش؛ اما طالبان بر افغانستان مسلط شدند: «پیش از آمدن طالبان فقط مانده بود که مهریه‌ام را بدهد و شاهدان را ببریم و پای سند طلاق شصت کنیم.» اما ماه‌ها است که به گفته مهناز دیگر کسی لای پرونده‌اش را در نهادهای قضایی باز نمی‌کند.

  رخشانه

  https://rukhshana.com/womens-short-hand-over-the-right-to-divorce-mens-axes-have-been-seized-with-the-arrival-of-the-taliban

 • رنجی که به کول می‌کشند

  بنفشه سام‌گیس | ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  روایتی از مردمان روستایی که کولبر می‌زاید

  برای سیروان، بستن آدم روی کول، با بستن یک بار پلاستیک پیچ ۷۰ کیلویی روی کول، فرق زیادی ندارد... کار، وقتی سخت می‌شود که کولبر، از کوه پرت شده، تیر مرزبانی، به سر و شکمش خورده و مغز و روده‌هایش بیرون ریخته، دست و پا و کمرش شکسته .... وقتی با بی‌سیم خبر دادند که حسام از کوه پرت شده، سیروان وقتی رسید بالای سر حسام، حسام، تمام کرده بود. سیروان، تنها بود، سیروان بود و یک طناب بلند. حسام، سر نداشت. سرش ترکیده بود. سیروان برگشت و از روستا کمک آورد که جنازه را پتوپیچ کنند و مثل تنه بریده درخت، روی شیب کوه سُر بدهند.

  اعتماد

  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/182391/%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D9%83%D8%B4%D9%86%D8%AF

 • نفت با شادگان می‌جنگد

  نادره وائلی‌زاده | ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  نگرانی از تکرار فاجعه تخریب‌ نفتی هورالعظیم در تالاب بین‌المللی شادگان

  گروه‌های اکتشاف نفت، بی‌وقفه در تالاب شادگان پیش می‌روند. و پرچم‌های فتوحات خود را پیروزمندانه در جای‌جای هور بالا می‌برند؛ پرچم‌های کوچک قرمز و سفید در سمت راست جاده آبادان به ماهشهر. جاده از دل تالاب می‌گذرد و بعد از ماه‌ها خشکیدگی با باران‌های آذرماه دوباره به محاصره آب درآمده است. گروه‌های نقشه‌برداری با برافراشتن این پرچم‌ها تالاب را برای گروه‌های بعدی لرزه‌نگاری نشان‌گذاری می‌کنند. لوله‌های بلند پلاستیکی که تا اعماق تالاب رخنه کرده و کابل‌های چند کیلومتری زیر آب، حالا جایشان را به مرغابی‌ها داده‌اند. امسال مرغابی‌ها راه گم کرده‌اند. و به جز معدودی کاکایی (پرندگان کنارآبزی) خبری از مرغابی‌ها در این اطراف نیست.

  پیام ما

  https://payamema.ir/payam/articlerelation/64709

 • روزگار آواز خوان رودخانه‌های وحشی

  نیره خادمی | ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  گزارشی از زندگی زبیده آزادی و شرایط او بعد از سیل دی ماه در سیستان و بلوچستان

   «هر بار با زبیده می‌نشینیم، او اشک می‌ریزد؛ من اشک می‌ریزم. در حق او هم مثل بسیاری از هنرمندان ما ظلم شده و به حقش نرسیده است، پیدا کردن کسی مانند او سخت است. فکر نمی‌کنم کسی بتواند جای او را پر کند.» زبیده آزادی اغلب آوازهایی را می‌خواند که زنان در مراسم یا در هنگام کار، اجرا ‌کرده‌اند و سینه به سینه به او رسیده است. از معدود زنانی است که در سیستان‌و‌بلوچستان از مجالس موسیقی سر در آورده و محدودیت‌های زنان از سوی پدر، برادر و همسر را نداشته است. زبیده ۵۵ ساله حالا ۵ دختر و یک پسر دارد. او حتی زمانی که فرزند آخر خود را باردار بوده، برای اجرا همراه موسی بلوچ به خارج از ایران رفته است. 

  پیام ما

  https://payamema.ir/payam/articlerelation/64764

 • بوروکراسی ایرانی نوعی سرطان بدخیم است

  روزنامه شرق | ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  حکومت در هر جامعه‌ای بزرگ‌ترین دستاورد هر جامعه است. این جمله را وقتی می‌توانیم بهتر درک کنیم که مفهوم استبداد شرقی را بررسی می‌کنیم. در واقع حکومت در ایران برای اداره و انتظام مصرف آب به وجود آمده و دولت از قدیم «بزرگ‌ترین میراب» بوده است. بنابراین راه‌حل کنار‌گذاشتن حکومت از حل معادله آب نیست، بلکه راهکار بازتعریف مجدد سیاست بر مبنای آب و محیط زیست است.

  صدای پای آب

  https://t.me/sedayepayeab1/16106

 • حصاری بر زندگی ساکنان تئاتر شهر

  مبارکه مرتضوی | ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  روایت‌هایی از رهگذران و ساکنان دائمی فضای پیرامونی «تئاتر شهر»

  پیام زیرگذر میدان ولیعصر این است که با همراه خودتان بنشینید، نفسی تازه کنید و بروید. پیام، پیام گفت‌و‌گو و دیدار و جمع‌شدن نیست. پیام عبور و رفتن است و دقیقاً برعکس این فضا در محوطه تئاتر شهر وجود دارد. محیطی که برای این هم‌زیستی مساعد است و تنوع فضایی و امکان نشستن سرتاسری از ویژگی‌های آن است. حال که در آستانه از دست دادن این فضای عمومی هستیم، چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟ چه چیزی به جای این دریغ به مردم شهر داده می‌شود؟ چه چیزی غریبگی ما را کمتر خواهد کرد؟

  پیام ما

  https://payamema.ir/payam/articlerelation/64528

 • «احساس کردم از دانشگاه زندان ساخته‌اند»

  رخشانه | ۹ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  روایت دانشجویان از روز اول بازگشایی دانشگاه‌ها

  با حس خوشحالی صبح وقت به دانشگاه رفت؛ اما وضعیتی که در دانشگاه سمنگان دید، برایش غیر قابل باور بود. محدودیت‌های زیادی که به گفته‌ی مینا، یک لحظه او فکر کرد به جای غیر از دانشگاه آمده است: «ما حیران مانده بودیم نکند ما به جای اشتباه آمده باشیم چون دختران با پوشش قبل نبودند. همه لباس‌های سر تا پا به رنگ سیاه و فراخ به تن داشتند و فقط چشم‌های شان به بسیار مشکل نمایان بود گویا کسی به‌جبر برای شان پوشانده بود گاهی روی‌شان را باز می‌کردند وگاهی با دیدن نیروی طالبان بسته.»

  رخشانه

  https://rukhshana.com/first-day-of-the-reopening-of-the-universities-i-felt-that-they-had-made-a-prison-out-of-the-university

 • سدسازی؛از مهاجرت اجباری تا تولید و گسترش فقر

  حنیف رضا گلزار | ۸ اسفند ۱۴۰۰

  white

  default

  طی نیم قرن گذشته بیش از ۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان تنها به واسطه ساخت سدهای مخزنی مجبور به جابه‌جایی از محل زندگی خود به مکانی دیگر شده‌اند. اگرچه داده‌های دقیقی در خصوص «مهاجرت تحمیلی» یا همان «آوارگی» مردم محلی به واسطه ساخت سدهای مخزنی در ایران در دسترس نیست، اما برخی پژوهش‌های انجام شده بیانگر این است که طی ۸ دهه گذشته زندگی بیش از دو میلیون نفر از مردم ایران نیز تحت تاثیر سدسازی قرار گرفته است.

  ایران

  https://www.magiran.com/article/4274159

سایر مطالب میـــدان

مشاهده آرشیو دسته‌بندی‌های موضوعی
 • خوشه‌های خشم، میوه‌های امید

  طه رادمنش

  white

  default

  باریکه راه امید، استفان هسل و ادگار مورن، ترجمه سعید انوری‌نژاد، تهران: بان، ۱۴۰۰، چاپ اول. ۱۱۷ صفحه.

  میدان

  https://meidaan.com/

 • روی دیگر همه‌ چیز

  شاداب علی بلندی

  white

  default

  مستند «روی دیگر همه‌چیز»|میلا تورایلیچ|۲۰۱۷

  میدان

  https://meidaan.com/

 • پیش به سوی فراتر از دیکتاتوری

  امیرعباس کلهر

  white

  default

  نگاهی به کتاب «قدرت بی‌قدرتان» نوشته واتسلاف هاول

  «قدرت بی‌قدرتان» | نوشته واتسلاف هاول | ترجمه احسان کیانی خواه | نشر نو

  میدان

  https://meidaan.com/

 • زندگی در سعادت با بند و زنجیر ولی نعمت

  امیرعباس کلهر

  white

  default

  «ما» | نوشته یوگنی زامیاتین | ترجمه بابک شهاب | نشر بیدگل

  میدان

  https://meidaan.com/

چــراغ بــرق

چراغ برق معرفی کوتاهی از کتاب، آلبوم موسیقی، فیلم، تئاتر، نمایشگاه هنری و سایر محصولات فرهنگی است که سعی دارد خواننده را به خواندن، شنیدن یا دیدن اثر معرفی شده ترغیب کند.

درباره چراغ برق بیشتر بخوانید >

زیــرگـــذر

زیرگذر به سراغ گذشته‌ها می‌رود تا با کنار هم گذاشتن تکه‌هایی از تاریخ اشکال و ترکیب‌هایی تازه بسازد. زیرگذر با برجسته کردن اتفاقات، اظهارنظرها و تصمیم‌های گذشته آن‌ها را در پرتو فاصله و نسبتشان با امروز می‌خواند.

Back To Top
🌗