skip to Main Content
 • جورج اورول؛ پیش‌گوی آخرالزمان

  | ۳ بهمن ۱۴۰۰

  white

  default

  با مقایسه‌ی فضای قلعه‌ی حیوانات و ۱۹۸۴ و فضایی که نظریه‌پردازان سیاسی از یک جامعه‌ی «توتالیتر» ترسیم کرده‌اند،‌ می‌توانیم بگوییم هدف جورج اورول بیش از آنکه صرفاً به‌تصویرکشیدنِ یک جامعه‌ی کمونیستی بوده باشد، به‌تصویرکشیدنِ یک جامعه‌ی توتالیتر بوده است.

  ۲۲۷۶

  ۲۳۰۳

  ۲۳۰۴

  میدان

  https://meidaan.com/

کیوسک

 • «مردم خودشان نخواسته‌اند بیمه شوند»

  ۴ بهمن ۱۴۰۰

  white

  default

  به گفته معاون بیمه‌ و خدمات سلامت:

  ایسنا

  https://www.isna.ir/news/1400110301992/%DB%B6-%D8%AA%D8%A7-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

 • روند صعودی خودکشی با تشدید نابسامانی‌های اقتصادی

  ۴ بهمن ۱۴۰۰

  white

  default

  تجارت نیوز

  https://tejaratnews.com/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 • سرکوب فعالان حقوق زنان افغانستان در سایه حمایت جهانی از طالبان

  ۳ بهمن ۱۴۰۰

  white

  default

  اعتماد

  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/180065/%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

 • سازمان تامین اجتماعی و مجلس علیه کارگران ساختمانی

  ۲ بهمن ۱۴۰۰

  white

  default

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1185186-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

 • کمک یک سیاه‌چاله‌ به تولد ستاره‌ها

  ۲ بهمن ۱۴۰۰

  white

  default

  تلکسوپ هابل به تازگی نشان داد

  CNN

  https://edition.cnn.com/2022/01/21/world/hubble-black-hole-star-formation-scn/index.html

 •  کارگران شهرداری: یک روز غیبت سه روز کسر حقوق/  شهرداری: کارگران شکایت کنند اخراج می‌شوند

  ۲۹ دی ۱۴۰۰

  white

  default

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1184146-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

 • آتش‌نشانان برای احقاق حقوق خود تجمع کردند

  ۲۹ دی ۱۴۰۰

  white

  default

  یک روز مانده به سالگرد پلاسکو

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1185042-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85

 • تعرفه مشاوران املاک یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن

  ۲۸ دی ۱۴۰۰

  white

  default

  ادعای رییس اتحادیه مشاوران املاک: ۸۵ درصد اعضای صنف نسبت به نرخ مصوب تمکین دارند

  ایسنا

  https://www.isna.ir/news/1400102618762/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

یادداشت روز

 • | ۴ دی ۱۴۰۰

  زندگی معلولان وابسته به اما و اگرها

  نخستین لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم در سومین هفته از آخرین ماه پایانی پاییز به مجلس ارائه و سهم هر دستگاه و نهادها مشخص شد. در این میان، سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد حمایتی که مددجویان و افراد دارای معلولیت…

 • زنان مجرد در جامعه متا‌هل

  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۱۴

  محیط‌های شهری به زنان مجرد چه حسی القا می‌کنند؟ چگونه می‌توان بار معنایی و فرهنگی یک محیط شهری و عمومی در حس و تجربه یک زن مجرد را تعریف و تحلیل کرد؟ چگونه می‌توان برای گروه‌های حاشیه مانند زنان مجرد و مستقل که در تاریخ طراحی آن محیط‌ها گنجانده نشده‌اند، جا باز کرد؟

  میدان

  https://meidaan.com/

 • زیر پا گذاشتن دیجیتالی در سرمایه‌داری جهانی

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مطلب آخر پرونده اینترنت نامرئی‌ـ‌مرور کتاب جنگ سایبری و انقلاب

  کتاب در جمله‌ای «شاید شما به جنگ علاقه نداشته باشید، اما جنگ به شما علاقه‌ دارد» جنگ سایبری را به جنگ تعبیر می‌کند. در آخرین مطلب از پرونده اینترنت نامرئی به این پرسش می‌پردازیم که آیا صحبت از جنبش ضد جنگ سایبری اثری دارد؟

  ۱۲۷۷

  میدان

  https://meidaan.com/

  ۲۱۳۱

 • اعطای تابعیت مادران ایرانی از تبعیض جنسیتی عاری نشد

  نیلوفر حامدی | ۴ بهمن ۱۴۰۰

  white

  default

  استمرار چرخه معیوب اعطای تابعیت از مادر به فرزند

  تبعیض جنسیتی در قانون اعطای تابعیت از مادر به فرزند کماکان پابرجاست. در نسل دوم مادران ایرانی اگر جنسیت فرزند دختر باشد، مجددا در این لوپ ناقص می‌افتیم. پسران مادرایرانی مانند مردان ایرانی حق انتقال تابعیت به فرزندان و زنان غیرایرانی را خواهند داشت؛ اما دختران مادرایرانی باید دشواری‌های کنونی را باز تکرار کنند.

  شرق

  https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/304641/

 • وقتی آجر مهم‌تر از جان کارگر است!

  روزنامه جهان صنعت | ۳ بهمن ۱۴۰۰

  white

  default

   اسماعیلی: روزانه بین ۵ تا ۶ کارگر جان خود را از دست می‌دهند

  حوزه املاک و مستغلات است که جان کارگر برای او مهم و در اولویت نیست. برای این بخش آجر مهم تر از جان است. در حوزه های دیگر نیز به همین ترتیب است. مثلا در صنعت خودروسازی یا مشاغلی مشابه تنها خط تولید، مشتری و تحویل به موقع کالا اهمیت دارد.

  جهان صنعت

  https://jahanesanat.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/233417/

 • بل هوکس در باب عشق دشوار

  ابیگل برولا | ۳۰ دی ۱۴۰۰

  white

  default

  ما نمی‌خواهیم بپذیریم که وقتی مردم با عشق و محبت زندگی می‌کنند، دنیا متفاوت است. دنیای شگفت‌انگیزی است. در این دنیا آرامش هست. این به این معنا نیست که آنها درد ندارند، بلکه به این معناست که آن‌ها بلدند طوری دردشان را مدیریت کنند که ایثارگرانه نباشد و فکر می‌کنم زمانی که بتوانیم نگاهی نو به خانواده داشته باشیم و نگاهِ نرسالارانه را در خانواده تغییر دهیم امید برای عشق هست.

  ۲۲۸۸

  نبشت

  https://nebesht.com/tough-love-with-bell-hooks/

 • سازکار گفت‌وگوی اجتماعی در فرآیند دستمزد

  روزنامه صمت | ۲۷ دی ۱۴۰۰

  white

  default

  در ایران دولت نقش تسهیلگری را به مداخله‌گری تبدیل کرده است. دولت به‌عنوان یک عضو ترویج‌کننده و عضوی که پیش برنده حقوق بنیادین کار است، تبدیل به یک ضلع مداخله‌گر در این گفت‌وگو تعیین دستمزد می‌شود که سه‌جانبه‌گرایی را تبدیل به دو‌جانبه‌گرایی کرده است، چراکه منفعت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بیشتر همسو با نمایندگان کارفرمایی قرار می‌گیرد.

  صمت

  https://www.smtnews.ir/article/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF

 • زندگی روی هوا

  بنفشه سام‌گیس | ۲۶ دی ۱۴۰۰

  white

  default

  بازخوانی کابوس «شفق»و«فارور» و ابهام در ایجاد «دهکده سلامت»

  سهمیه نون بچه‌ها رو بهشون نمی‌دادن. قایم می‌کردن و می‌فروختن به بازیافتی. بعد از سه هفته ما رو فرستادن کمرد. نصف بچه‌ها اسهال خونی گرفته بودن. به کثیفی اردوگاه اعتراض کردیم، همیارای اردوگاه با لوله سبز ریختن سرمون. من بعد از ۵۰ روز آزاد شدم. صبح آزاد شدم، از جاجرود اومدم تهران، غروب رسیدم پارک دروازه غار، همون جا نیم گرم هرویین گرفتم و کشیدم.

  اعتماد

  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/179729/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7

 • چرا لازم است برای کودکان قصه بگوییم؟

  هدی قاسمی | ۲۲ دی ۱۴۰۰

  white

  default

  قصه‌خوانی برای کودکان، فضایی ایجاد می‌کند که نشان دهد هر بخشی که در قصه‌مان ساخته‌ایم، سویه دیگری هم برای نگریستن دارد. مثلا یاد می‌گیریم برای ارزیابی‌هایمان، دیدگاه دیگران را هم وارد قصه‌هایمان کنیم و این یعنی رمز شکوفایی!

  نبشت

  https://nebesht.com/why-do-we-need-to-tell-stories-to-children/

 • افزایش تقاضا برای سنگ قبر قسطی یا دست دوم!

  سمیه جاهدعطاییان | ۲۱ دی ۱۴۰۰

  white

  default

  تنگدستی مردم برای خرید سنگ قبر

  سال پیش در اوج کرونا یک مشتری داشتیم که برای مزار مادرش سنگ سفارش داد و خرید قسطی کرد. قسط اول را رساند اما دیگر پیدایش نشد. اطلاعات مادرش در بهشت زهرا ثبت است اما ما دیگر سراغش نرفتیم. همین تجربه باعث شد که قسطی سنگ نفروشیم.

  شرق

  https://sharghdaily.com/fa/main/detail/304060/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85!

 • فصل ارائه کارنامه با پرداخت وجه نقد

  فهیمه طباطبائی | ۲۰ دی ۱۴۰۰

  white

  default

  مدیران بعضی مدارس از امتحان و کارنامه دانش‌آموز به عنوان ابزاری برای گرفتن پول از والدین استفاده می‌کنند

  داستان همان داستان تکراری چندین دهه گذشته مدارس دولتی است. دی ماه که می‌شود مدیران مدارس از امتحان و کارنامه دانش‌آموز به‌عنوان ابزاری برای گرفتن وجه نقد از والدین استفاده می‌کنند و آنها را در تنگنا قرار می‌دهند.

  همشهری

  https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/150319/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF.html

سایر مطالب میـــدان

مشاهده آرشیو دسته‌بندی‌های موضوعی
 • خوشه‌های خشم، میوه‌های امید

  طه رادمنش

  white

  default

  باریکه راه امید، استفان هسل و ادگار مورن، ترجمه سعید انوری‌نژاد، تهران: بان، ۱۴۰۰، چاپ اول. ۱۱۷ صفحه.

  میدان

  https://meidaan.com/

 • روی دیگر همه‌ چیز

  شاداب علی بلندی

  white

  default

  مستند «روی دیگر همه‌چیز»|میلا تورایلیچ|۲۰۱۷

  میدان

  https://meidaan.com/

 • پیش به سوی فراتر از دیکتاتوری

  امیرعباس کلهر

  white

  default

  نگاهی به کتاب «قدرت بی‌قدرتان» نوشته واتسلاف هاول

  «قدرت بی‌قدرتان» | نوشته واتسلاف هاول | ترجمه احسان کیانی خواه | نشر نو

  میدان

  https://meidaan.com/

 • زندگی در سعادت با بند و زنجیر ولی نعمت

  امیرعباس کلهر

  white

  default

  «ما» | نوشته یوگنی زامیاتین | ترجمه بابک شهاب | نشر بیدگل

  میدان

  https://meidaan.com/

چــراغ بــرق

چراغ برق معرفی کوتاهی از کتاب، آلبوم موسیقی، فیلم، تئاتر، نمایشگاه هنری و سایر محصولات فرهنگی است که سعی دارد خواننده را به خواندن، شنیدن یا دیدن اثر معرفی شده ترغیب کند.

درباره چراغ برق بیشتر بخوانید >

زیــرگـــذر

زیرگذر به سراغ گذشته‌ها می‌رود تا با کنار هم گذاشتن تکه‌هایی از تاریخ اشکال و ترکیب‌هایی تازه بسازد. زیرگذر با برجسته کردن اتفاقات، اظهارنظرها و تصمیم‌های گذشته آن‌ها را در پرتو فاصله و نسبتشان با امروز می‌خواند.

Back To Top
🌗