skip to Main Content
 • جای خالی بهداشت‌کاران دهان در نظام درمانی ایران

  | ۴ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  مبانی علمی تربیت بهداشت‌کاران دهان برای تامین دسترسی همگانی و عادلانه به درمان بیماری‌های دندان

  مهم‌ترین هدف از تاسیس حرفه‌های پزشکی و دندانپزشکی تامین «دسترسی همگانی و عادلانه به خدمات درمانی» است. بدیهی‌ست اگر زمانی معلوم شود این حرفه‌ها نمی‌توانند به اهداف اولیه تاسیس خود دست یابند، بازنگری در ساختار این حرفه‌ها یا تربیت گونه دیگری از درمانگران ضروریست.

  میدان

  https://meidaan.com/

کیوسک

 • سد تنگ‌سرخ ۳۰۰ هزار نفر را آواره می‌کند

  ۱۴ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  پیام ما

  https://payamema.ir/payam/articlerelation/60902

 • «نیرویی که امنیت شغلی داشته باشد، زبانش دراز می‌شود»

  ۱۳ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1164794-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

 • بی‌اعتنائی رئیس‌دولت به افراد دارای معلولیت در روز جهانی معلولان

  ۱۳ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت

  http://www.dscampaign.com/?p=3963

 • مبنای نامعلوم بودجه ۱۴۰۱

  ۱۱ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  تامین کسری بودجه با کاهش دستمزدها؟

  رویداد۲۴

  https://www.rouydad24.ir/fa/news/289041/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

 • «لابی‌گری و قدرت سیاسی آب را به فلات مرکزی انتقال داد»

  ۱۰ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1163272-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

 • انتقاد سیاسی با هک کردن سوال‌های امتحان

  ۱۰ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  دانش‌آموزان جنوب لبنان

  مگافن

  https://www.instagram.com/p/CW3k_AMLCIt/?utm_medium=copy_link

 • «جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری به شیوع اچ‌آی‌وی ربطی ندارد»

  ۹ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار:

  پالنا

  https://www.pezeshkanoghanoon.ir/000908123225627/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-hiv-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

 • ۶۵ درصد حجم سدهای کشور خالی است

  ۸ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  «نهضت سدسازی» ادامه دارد

  پیام ما

  https://payamema.ir/payam/articlerelation/60750

یادداشت روز

 • | ۳۰ آبان ۱۴۰۰

  زیرساخت‌های آخرالزمانی ایران

  آب زاینده‌رود و کارون را برده‌اند به شهرهای مناطق خشک کشور برای طرح‌های عظیم صنعتی. زمین‌ها را در مناطق مختلف ایران به زیر کشت برده‌اند با دغدغه به اصطلاح «خودکفایی». برای تامین آب آنها صدها سد بزرگ و کوچک در…

 • زنان مجرد در جامعه متا‌هل

  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۱۴

  محیط‌های شهری به زنان مجرد چه حسی القا می‌کنند؟ چگونه می‌توان بار معنایی و فرهنگی یک محیط شهری و عمومی در حس و تجربه یک زن مجرد را تعریف و تحلیل کرد؟ چگونه می‌توان برای گروه‌های حاشیه مانند زنان مجرد و مستقل که در تاریخ طراحی آن محیط‌ها گنجانده نشده‌اند، جا باز کرد؟

  میدان

  https://meidaan.com/

 • زیر پا گذاشتن دیجیتالی در سرمایه‌داری جهانی

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مطلب آخر پرونده اینترنت نامرئی‌ـ‌مرور کتاب جنگ سایبری و انقلاب

  کتاب در جمله‌ای «شاید شما به جنگ علاقه نداشته باشید، اما جنگ به شما علاقه‌ دارد» جنگ سایبری را به جنگ تعبیر می‌کند. در آخرین مطلب از پرونده اینترنت نامرئی به این پرسش می‌پردازیم که آیا صحبت از جنبش ضد جنگ سایبری اثری دارد؟

  ۱۲۷۷

  میدان

  https://meidaan.com/

  ۲۱۳۱

 • دندانم را با چسب آکواریوم به لثه چسباندم

  مریم سرخوش | ۱۰ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  روایت مبتلایان به‌ اچ‌آی‌وی / ایدز از انگ‌ها و تبعیض‌هایی که در مراجعه به مراکز درمانی با آن مواجه می‌شوند

  بیشترین مشکل افراد مبتلا، در گرفتن خدمات دندانپزشکی و انجام جراحی است. زنان مبتلا برای اینکه نباید زایمان طبیعی داشته باشند، همواره برای زایمان‌ سزارین شان با انواع تبعیض‌ها و رفتارهای توهین‌آمیز مواجه‌اند.

  همشهری

  https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/146960/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AB%D9%87-%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85.html

 • سهم سهمگین مرگ از یک خانه

  بنفشه سام‌گیس | ۹ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  قصه فرزندی که پدر و مادرش را به دلیل آلودگی به «اچ‌آی‌وی» از دست داد

  در حیاط یک کافه در قلب تهران نشسته‌ایم. آدم‌های دیگری، می‌آیند و می‌روند، میزهای کافه، خالی و پر و پر و خالی می‌شود؛ مثل تکراری‌ترین روایتی که می‌شناسیم؛ آدم‌ها به دنیا می‌آیند، آدم‌ها از دنیا می‌روند، آدم‌ها به دنیا می‌آیند، آدم‌ها از دنیا می‌روند.... حبیب، پدر و مادرش را سال‌ها پیش از دست داد. ۱۶ ساله بود که مادر فوت کرد، ۱۷ سالش تمام نشده بود که پدر فوت کرد. پای میز چوبی آن کافه، قصه حبیب را؛ قصه اندوهش را شنیدم.

  اعتماد

  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/177320/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-

 • حاکمیت طالبان و سرگردانی دختران برای پیدا کردن خوابگاه

  لیلا یوسفی | ۷ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  خوابگاه‌های دخترانه در کابل در حالی بسته شده که دختران مجرد برای پیدا کردن خانه کرایه‌ای با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند. صاحبان خانه با دختران مجرد قرارداد کرایه اتاق نمی‌بندند. زنان و دختران باید در زمان قرارداد یک مرد از خانواده‌یشان را به‌عنوان طرف قرارداد معرفی کنند. از سویی با به‌قدرت رسیدن طالبان، کرایه و هزینه‌ی غذا، آب و برق خوابگاه‌های خصوصی دخترانه از ۳ هزار و پنج‌صد به ۴ هزار و پنج‌صد تا ۵ هزار افزایش یافته است.

  رخشانه

  https://rukhshana.com/taliban-rule-and-girls-wandering-to-find-shelter

 • زنان باردار قربانی تعارض منافع سیستم پزشکی؟

  نیلوفر حامدی | ۶ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  تعقیب رد پول در اتاق‌های زایمان

  تعقیب ردِ پول در اتاق‌های زایمان، اوضاع را با بحرانی جدید روبه‌رو می‌کند. در زایشگاه‌ها با وجود اینکه ماماها علاوه بر انجام زایمان طبیعی، طیف متنوعی از خدمات را در بخش‌های دولتی ارائه می‌دهند اما با وجود بخش‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص‌یافتن ۱۵ الی ۲۰ درصد از تعرفه زایمان به ماما در زمان وزیر وقت دولت هشتم و سپس افزایش به ۳۰ درصد در زمان طرح تحول سلامت، چنین تعرفه‌ای به ماماها در بیمارستان‌های دولتی اختصاص داده نمی‌شود.

  شرق

  http://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/301688/

 • قدرتی نه در تقابل که در توازی با دولت

  عطا رشیدیانی | ۳ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  کارگران و انقلاب در گفت‌وگو با آصف بیات

  در زمان بحران مالی آرژانتین در سال ۲۰۰۱ که منجر به بیکاری و بی‌خانمانی هزاران هزار شهروند شد، کارگران، بسیاری از کارخانجات ورشکسته را بازگشایی کردند. با تشکیل کمیته‌های محلات، ساکنین شرکت‌های تعاونی، نانوایی و درمانگاه‌ها برپا کردند. این نوع ابتکارات نه تنها آنها را از فقر و گرسنگی نجات داد، بلکه قدرت نوینی به آنها اعطا کرد.

  اعتماد

  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/177044/

 • تجمع علیه انتقال بین حوضه‌ای آب

  میدان | ۲ آذر ۱۴۰۰

  white

  default

  پس از تجمع اصفهانی‌ها، مردم استان چهارمحال‌و‌بختیاری هم دو روز پیاپی به خیابان آمدند

  نیمی از جمعیت استان چهارمحال‌و‌بختیاری در تهیه آب شرب مشکل دارند معترضان شهرکردی می‌گویند با احداث تونل کوهرنگ ۳، گلاب ۲ و بهشت‌آباد، مرگ خاموش چهارمحال‌وبختیاری رقم می‌خورد.

  پیام ما

  https://payamema.ir/payam/articlerelation/60561

 • گناوه و دیلم در محاصره نفت

  مهتاب جودکی | ۲۹ آبان ۱۴۰۰

  white

  default

  با شکسته شدن لوله‌های نفت

  تاسیسات نفتی در دیلم و گناوه باز هم نشت کرده و زمین‌های کشاورزی را آلوده کرده است؛ وزارت نفت در برابر این تخریب عظیم محیط‌زیست از وظایفش شانه خالی می‌کند و اعتراض اهالی تاکنون به جایی نرسیده است.

  پیام ما

  https://payamema.ir/payam/articlerelation/60467

 • داروی بیماران «اس‌ام‌ای» برای همه کشورها به جز ایران

  سمیه جاهدعطاییان | ۲۷ آبان ۱۴۰۰

  white

  default

  نبود داروی بیماران «اس‌ام‌ای» مسئله‌ای حیاتی است و بسیاری از مبتلا به اس‌ام‌ای به خاطر نبود دارو فوت می‌کنند؛ وزارت بهداشت نه اقدامی برای وارد کردن داروهای مورد تایید اف‌دی‌ای انجام می‌دهد، نه وظایفش در زمینه شناسایی بیماران، غربالگری مربوط به تشخیص بیماری و اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهد.

  شرق

  https://sharghdaily.com/fa/main/detail/301222/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86!

سایر مطالب میـــدان

مشاهده آرشیو دسته‌بندی‌های موضوعی
 • خوشه‌های خشم، میوه‌های امید

  طه رادمنش

  white

  default

  باریکه راه امید، استفان هسل و ادگار مورن، ترجمه سعید انوری‌نژاد، تهران: بان، ۱۴۰۰، چاپ اول. ۱۱۷ صفحه.

  میدان

  https://meidaan.com/

 • روی دیگر همه‌ چیز

  شاداب علی بلندی

  white

  default

  مستند «روی دیگر همه‌چیز»|میلا تورایلیچ|۲۰۱۷

  میدان

  https://meidaan.com/

 • پیش به سوی فراتر از دیکتاتوری

  امیرعباس کلهر

  white

  default

  نگاهی به کتاب «قدرت بی‌قدرتان» نوشته واتسلاف هاول

  «قدرت بی‌قدرتان» | نوشته واتسلاف هاول | ترجمه احسان کیانی خواه | نشر نو

  میدان

  https://meidaan.com/

 • زندگی در سعادت با بند و زنجیر ولی نعمت

  امیرعباس کلهر

  white

  default

  «ما» | نوشته یوگنی زامیاتین | ترجمه بابک شهاب | نشر بیدگل

  میدان

  https://meidaan.com/

چــراغ بــرق

چراغ برق معرفی کوتاهی از کتاب، آلبوم موسیقی، فیلم، تئاتر، نمایشگاه هنری و سایر محصولات فرهنگی است که سعی دارد خواننده را به خواندن، شنیدن یا دیدن اثر معرفی شده ترغیب کند.

درباره چراغ برق بیشتر بخوانید >

زیــرگـــذر

زیرگذر به سراغ گذشته‌ها می‌رود تا با کنار هم گذاشتن تکه‌هایی از تاریخ اشکال و ترکیب‌هایی تازه بسازد. زیرگذر با برجسته کردن اتفاقات، اظهارنظرها و تصمیم‌های گذشته آن‌ها را در پرتو فاصله و نسبتشان با امروز می‌خواند.

Back To Top
🌗