skip to Main Content

کیوسک

 • تجمع مردانه مخالفان مهریه

  ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  ایسنا

  https://www.isna.ir/news/1400072719457/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87

 • «رویکردهای نظامی در حوزه اجتماعی کارایی ندارد»

  ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  دیدگاه جامعه‌شناسان درباره همکاری شهرداری با نیروهای نظامی

  پیام ما

  https://payamema.ir/payam/articlerelation/59555

 • طوفان‌های گردوغبار امسال شدیدتر می‌شوند

  ۲۷ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  ایسنا

  https://www.isna.ir/news/1400072618869/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

 • کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در مراکز درمانی کشور

  ۲۷ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  فشار کاری جان پرستاران را تهدید می‌کند

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1143651-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

 • تخریب ۲۰۰ خانه‌ تاریخی به بهانه «داغون»بودن

  ۲۶ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  از مصوبات جنجالی سفرهای استانی دولت

  میدان

  https://meidaan.com/

 • امر به معروف‌ و نهی از منکر به مقطع ارشد و دکتری رسید

  ۲۶ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  کدام نهادهای غیردانشگاهی، طرح اسلامی کردن دانشگاه را پیش می‌برند؟

  ایرنا

  https://www.irna.ir/news/84508078/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

 • بانک‌های ملت، صادرات و تجارت بزرگ‌ترین مالکان خانه‌های خالی هستند

  ۲۵ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  ۱۸ بانک ۳۷ میلیون متر زمین و ساختمان دارند

  فرهیختگان

  https://farhikhtegandaily.com/news/61889/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%B3%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/

 • تعاونی مسکن اتوبوسرانی تهران با پول اعضا چه کرده است؟

  ۲۵ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  جامعه ۲۴

  https://jameh24.com/fa/news/15419/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87%E2%80%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

یادداشت روز

 • | ۳ مهر ۱۴۰۰

  آیا مورد منسون عجیب و استثنایی است؟

  در چند سال گذشته، زن‌های متعددی روایاتی هولناک از ارتباطشان با خواننده معروف، مرلین منسون (با اسم واقعی برایان وارمر) مطرح کردند. البته منسون تاکنون همه اتهامات را رد کرده است. در ادامه به طور خلاصه داستان اتهامات منسون را…

 • زنان مجرد در جامعه متا‌هل

  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۱۴

  محیط‌های شهری به زنان مجرد چه حسی القا می‌کنند؟ چگونه می‌توان بار معنایی و فرهنگی یک محیط شهری و عمومی در حس و تجربه یک زن مجرد را تعریف و تحلیل کرد؟ چگونه می‌توان برای گروه‌های حاشیه مانند زنان مجرد و مستقل که در تاریخ طراحی آن محیط‌ها گنجانده نشده‌اند، جا باز کرد؟

  میدان

  https://meidaan.com/

 • زیر پا گذاشتن دیجیتالی در سرمایه‌داری جهانی

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مطلب آخر پرونده اینترنت نامرئی‌ـ‌مرور کتاب جنگ سایبری و انقلاب

  کتاب در جمله‌ای «شاید شما به جنگ علاقه نداشته باشید، اما جنگ به شما علاقه‌ دارد» جنگ سایبری را به جنگ تعبیر می‌کند. در آخرین مطلب از پرونده اینترنت نامرئی به این پرسش می‌پردازیم که آیا صحبت از جنبش ضد جنگ سایبری اثری دارد؟

  ۱۲۷۷

  میدان

  https://meidaan.com/

  ۲۱۳۱

 • با والدینی که فرزند روی طیف اوتیسم دارند چگونه برخورد کنیم؟

  هدا هاشمی | ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  هنگامی که با خانواده‌هایی که فرزند روی طیف اوتیسم دارند روبه‌رو می‌شویم باید بسیار مراقب گفتار‌مان باشیم؛ به همین دلیل بایدها و نبایدها در برخورد با والدینی که فرزند روی طیف اوتیسم دارند را یاد بگیریم.

  رسانه پارسی

  https://persianmediaproduction.org/article/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9/

 • جهان تارکوفسکی؛ ماموریت و تعالی

  آندراش بالینت کواچ | ۲۷ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  بررسی کارنامۀ آندری تارکوفسکی از منظر شخص‌باوریِ مسیحی

  فیلم‌های تارکوفسکی را نمی‌توان به تبعیت از فلسفه شخص‌باور تقلیل داد. این تنها یکی از جنبه‌های کار تارکوفسکی است اما جنبه‌ای مهم و موضوع اصلی این جستار است.

  ۱۸۸۱

  کوکر

  https://kokermag.com/criticism-29/

 • تبلیغ زراعت چوب به روش «پانزی»

  لیلا مرگن | ۲۶ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  سازمان جنگل‌ها هرگونه ارتباط با تبلیغات تولید نهال با وام ۱۰۰ میلیون تومانی را رد کرد

  پرونده‌های زیادی علیه مدیرعامل شرکت کارآفرینان دنیای البرز در ‌دست پیگیری است. اما او دراقدامی جدید، با استفاده از عنوان دولتی «طرح ملی زراعت چوب» برای یک شرکت هرمی تولید نهال، در فضای مجازی تلبیغ می کند.

  پیام ما

  https://payamema.ir/payam/articlerelation/59484

 • سایه‌ی مرگ

  شیلان برهانی | ۲۴ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  اسفند ماه ۹۸، که مصادف با آغاز روزهای بیماری، ترس و مرگ ناشی از شیوع ویروس کرونا بود، در دامنه کوه آبیدرِ سنندج، مجسمه مردی همراه با جسد دو کودک نصب شد. هرچند روایت این مجسمه با سیر تاریخی ملت کرد در ارتباط است اما به لحاظ هویت شهری، هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با شهر سنندج نداشته و حال قرار است در آینده این اثر به‌عنوان سمبل اصلی این شهر معرفی شود!

  سرخوشی

  https://sarkhoshi.com/blog/deaths-shadow/

 • کودکان و زنان نابینا، محروم‌ترین گروه در طبقه معلولان

  سمیه جاهدعطاییان | ۲۲ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  صداوسیما افراد دارای معلولیت را ناکارآمد نشان می‌دهد

  صداوسیما موظف است در قبال تبعیضی که سال‌ها در حق معلولان به‌خصوص نابینایان شده و آنها را از تولیدات محروم کرده، ساعت‌هایی را برای معلولان اختصاص داده و برنامه‌های مفید، تخصصی و اثربخشی تولید کند تا جبران تمام تبعیض‌ها بشود که گرچه قابل جبران نیست.

  روزنامه شرق

  https://sharghdaily.com/fa/main/detail/299441/%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-

 • صادق باشید و بگویید مشکل حضور زنان است

  علی ولی‌اللهی | ۲۰ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  دو ماه وعده توخالی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش

  فدراسیون فوتبال باید توضیح بدهد که چطور یک شبه تصمیم گرفت بازی ایران و کره بدون تماشاگر باشد؟ کره‌ای‌ها بابت اینکه در ایران تعدادی تندرو سر کار هستند که به خاطر راه ندادن زنان به استادیوم حتی حاضر می‌شوند منافع تیم ملی فوتبال را به خطر بیندازند بسیار خوشحال هستند.

  اعتماد

  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/174842/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 • «افغانی بگیر»ها در عسکرآباد

  رضا عطایی | ۱۹ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  «عسکرآباد» برای مهاجران افغان یادآور شب و غربت است. یادآور دردها، تحقیرها و اضطرارهایی‌ است که بر فراموشی آنان، نه به‌عنوان یک مهاجر، بلکه به‌عنوان یک انسان شهادت می‌دهد.

  شرق

  https://www.sharghonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-13/335103-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

 • با سقوط کابل، چه بر سر هنرمندان اعتراضی«هیپ‌هاپ» آمد؟

  آرزو رحیمی | ۱۷ مهر ۱۴۰۰

  white

  default

  چهارمین روزی سقوط کابل به‌دست طالبان است. شب گذشته اولین گروه «هیپ‌هاپ» در کابل تصمیم می‌گیرند تا افغانستان را ترک کنند. منیژه دست‌های برادر ۱۳ساله‌اش را گرفته و در روشنی سپیده‌دم، در یکی از کوچه‌‌های طولانی و ناهموار غرب کابل می‌دوند.

  رخشانه

  https://rukhshana.com/withfall-of-kabul-what-happened-to-hip-hop-protest-artists

سایر مطالب میـــدان

مشاهده آرشیو دسته‌بندی‌های موضوعی
 • روی دیگر همه‌ چیز

  شاداب علی بلندی

  white

  default

  مستند «روی دیگر همه‌چیز»|میلا تورایلیچ|۲۰۱۷

  میدان

  https://meidaan.com/

 • پیش به سوی فراتر از دیکتاتوری

  امیرعباس کلهر

  white

  default

  نگاهی به کتاب «قدرت بی‌قدرتان» نوشته واتسلاف هاول

  «قدرت بی‌قدرتان» | نوشته واتسلاف هاول | ترجمه احسان کیانی خواه | نشر نو

  میدان

  https://meidaan.com/

 • زندگی در سعادت با بند و زنجیر ولی نعمت

  امیرعباس کلهر

  white

  default

  «ما» | نوشته یوگنی زامیاتین | ترجمه بابک شهاب | نشر بیدگل

  میدان

  https://meidaan.com/

 • کهریزک؛ لحظه حال

  محسن آزموده

  white

  default

  کهریزک: برون درون تهران | سیده‌مهشاد مهاجرانی و آرش حیدری | نشر خرد سرخ

  روزنامه اعتماد

  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/165322/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%83%D8%9B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84

چــراغ بــرق

چراغ برق معرفی کوتاهی از کتاب، آلبوم موسیقی، فیلم، تئاتر، نمایشگاه هنری و سایر محصولات فرهنگی است که سعی دارد خواننده را به خواندن، شنیدن یا دیدن اثر معرفی شده ترغیب کند.

درباره چراغ برق بیشتر بخوانید >

زیــرگـــذر

زیرگذر به سراغ گذشته‌ها می‌رود تا با کنار هم گذاشتن تکه‌هایی از تاریخ اشکال و ترکیب‌هایی تازه بسازد. زیرگذر با برجسته کردن اتفاقات، اظهارنظرها و تصمیم‌های گذشته آن‌ها را در پرتو فاصله و نسبتشان با امروز می‌خواند.

Back To Top
🌗