skip to Main Content

کیوسک

 • افزایش قربانیان انفجار کابل

  ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  خبرگزاری آریانیوز

  https://ariananews.co/news/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84.html/

 • کارگران، هفت‌تپه را از بخش خصوصی گرفتند

  ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  ایلنا

  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1073301

 • دو بار دستگیری در خیابان منجر به اخراج کودکان کار مهاجر از ایران می‌شود

  ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1072684-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C

  ۴۵۸

 • معترضان کلمبیایی برای «عدالت» به خیابان آمدند

  ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  ادامه اعتراضات در کلمبیا زیر تیغ خشونت گسترده پلیس

  نیویورک تایمز

  https://www.nytimes.com/2021/05/03/world/americas/colombia-protest-deaths.html

 • نژاد؛ معیار دست‌ساز دولت برای واکسیناسیون

  ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  مهاجران با هر شرایط جسمانی و شغلی آخرین اولویت هستند

  رویداد ۲۴

  https://www.rouydad24.com/fa/news/261221/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84

 • «سرانه آموزشی در سواحل مکران نیم متر مربع است»

  ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1069861-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

  ۴۵۸

 • زندگی ایلی گرفتار خشکسالی و کرونا

  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  عشایر به فروش قسطی گوسفندان روی آوردند

  تجارت نیوز

  https://tejaratnews.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af

 • مرگ گورخر آفریقایی در باغ‌وحش صفادشت

  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  ایسنا

  https://www.isna.ir/news/1400021308969/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA

یادداشت روز

 • | ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

  جو بایدن و پایان نئولیبرالیسم؟

  سخنان هفته قبل جو بایدن رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به مناسبت صد روز ابتدای آغاز به کار دولتش را باید سخنانی تاریخ‌ساز تلقی کرد. پس از چهار دهه یکه‌تازی نئولیبرالیسم از دهه هفتاد میلادی، رییس جمهور بزرگترین دولت سرمایه‌داری تاریخ…

 • زنان مجرد در جامعه متا‌هل

  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۱۴

  محیط‌های شهری به زنان مجرد چه حسی القا می‌کنند؟ چگونه می‌توان بار معنایی و فرهنگی یک محیط شهری و عمومی در حس و تجربه یک زن مجرد را تعریف و تحلیل کرد؟ چگونه می‌توان برای گروه‌های حاشیه مانند زنان مجرد و مستقل که در تاریخ طراحی آن محیط‌ها گنجانده نشده‌اند، جا باز کرد؟

  میدان

  https://meidaan.com/

 • زیر پا گذاشتن دیجیتالی در سرمایه‌داری جهانی

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

  white

  default

  مطلب آخر پرونده اینترنت نامرئی‌ـ‌مرور کتاب جنگ سایبری و انقلاب

  کتاب در جمله‌ای «شاید شما به جنگ علاقه نداشته باشید، اما جنگ به شما علاقه‌ دارد» جنگ سایبری را به جنگ تعبیر می‌کند. در آخرین مطلب از پرونده اینترنت نامرئی به این پرسش می‌پردازیم که آیا صحبت از جنبش ضد جنگ سایبری اثری دارد؟

  ۱۲۷۷

  میدان

  https://meidaan.com/

  ۲۱۳۱

 • قتل دختر ۱۷ ماهه توسط پدرش

  ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

  white

  default

  ایسنا

  https://www.isna.ir/news/1400013118564/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4

 • جان‌هایی که آذرخش گرفت

  مریم رضاخواه | ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  ‌گزارش «شهروند» از مرگ ۹ زن و مرد در ۱۵ روز بارانی

  جز سیل و بارش باران، صاعقه در مدت ۱۵ روز ۹ قربانی گرفت؛ ۵ مرد و ۴ زن قربانیان صاعقه‌های مرگبار اردیبهشت هستند. این در حالی است که ۸ نفر دیگر هم در نقاط مختلف کشور گرفتار صاعقه‌زدگی شده‌اند و به بیمارستان انتقال یافتند. استان فارس، آذربایجان‌ غربی و شرقی، گیلان، کردستان و سیستان‌وبلوچستان نقاطی بود که صاعقه در آنها قربانی گرفت.

  شهروند آنلاین

  https://shahrvandonline.ir/61999/%d8%ac%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%ae%d8%b4-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa/

  ۲۱۳۳

 • دلقک شفابخش

  حمیده قمری | ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  متن پیش‌رو تلاش می‌کند تا بخشی از چهره و زندگی هانتر دوئرتی آدامز، مشهور به پَچ آدامز، پزشک و فعال اجتماعی را نشان دهد. این پزشک و نویسنده آمریکایی تلاش می‌کرد تا با محوریت شوخی فعالیت‌هایش را پیش ببرد.

  نبشت

  https://nebesht.com/patch-adams-the-healing-clown/

  ۲۱۹۴

 • کاش یک درصد زنده باشند

  بنفشه سام‌گیس | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  ۵ روز از ریزش معدن «طزره» و محبوس شدن دو معدنچی زیر آوار گذشت.

  اعتماد

  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/167410/%D9%83%D8%A7%D8%B4-%D9%8A%D9%83-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

  ۸۵۶

 • ۱۵۰ سالگی کمون پاریس

  اسلاوی ژیژک | ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  آیا امروزه هم کمون می‌تواند الگویی برای ما باشد؟ زمانی که شکل غالب سیاست نیابتی [مبتنی بر انتخابات] از نفس ‌افتاده، آیا می‌توان از طریق برانگیختن مستقیم مردم جانی دوباره‌ به مشارکت سیاسی‌مان ببخشیم؟

  ۱۵۲

  روزنامه شرق

  https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/281583/150-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3

 • «به مامور مترو گفتم نه! اجناسم را توقیف کرد»

  شعری افراز | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  گزارشی از آزار و اذیت‌های جنسی علیه زنان دستفروش در مترو

  زنان دستفروش به صورت روزانه با انواع خشونت‌ مواجه می‌شوند و سیاست‌های قهری مسئولان شهری در خصوص دستفروشی، این خشونت‌ها را شدیدتر می‌کند. متن پیش‌رو گفتگویی است با این زنان برای فهم بهتر شرایطشان.

  دیده‌بان آزار

  http://harasswatch.com/news/1759/-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%87!-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-

  ۲۱۹۱

 • محرمانه از میان قفسه‌ها

  سمیه جاهدعطاییان | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  وضعیت نابسامان شغلی و حقوقی کارگران زن فروشگاه‌های زنجیره‌ای نوظهور

  کارگران زن فروشگا‌ه‌های زنجیره شرایط سخت کاری دارند که کمتر از آن صحبت می‌شود. روزنامه‌نگار همشهری آنلاین در گزارشی به مصائب و دشواری‌های این کار پرداخته است

  همشهری آنلاین

  https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/129564/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.html

  ۲۱۴۲

 • طرحی برای کاستن از حقوق و مستمری بازنشستگی

  نسرین هزاره مقدم | ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  طرحی با امضای ۳۴ نماینده مجلس یازدهم تدوین شده است که در صورت تصویب، حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان را به مخاطره بیاندازد؛ اولین آسیب می‌تواند کاهش سطح مستمری‌ها باشد.

  ایلنا

  https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1067987-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

 • فرش جنگ: روایت نسل‌های سوختهٔ افغانستان

  پاملا تولر | ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

  white

  default

  دهه‌ها جنگ مسلحانه در افغانستان، هنرهای سنتیِ این کشور را متاثر کرد، طوری که حتی تصویر قهرمانانِ ملی از قالیچه‌های افغانستان حذف شد، و جای آن‌ها را کلاشینکوف و سلاح‌های جنگی گرفت.

  نبشت

  https://nebesht.com/rugs-of-war/

  ۲۱۸۶

سایر مطالب میـــدان

مشاهده آرشیو دسته‌بندی‌های موضوعی
 • کهریزک؛ لحظه حال

  محسن آزموده

  white

  default

  کهریزک: برون درون تهران | سیده‌مهشاد مهاجرانی و آرش حیدری | نشر خرد سرخ

  روزنامه اعتماد

  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/165322/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%83%D8%9B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84

 • پیروزی‌هایمان را سطحی ندانیم، فردا شاید روز دیگری باشد

  امیرعباس کلهر

  white

  default

  نگاهی به کتاب امید در تاریکی؛ تاریخ‌های ناگفته، احتمالات بی‌کران

  امید در تاریکی؛ تاریخ‌های ناگفته، احتمالات بی‌‌کران | ربه‌کا سولنیت | ترجمه نرگس حسن‌لی | نشر مهرگان خرد

  میدان

  https://meidaan.com/

 • تاریخ‌نگاری فرودستان

  پارسا حبیبی‌فرد

  white

  default

  نگاه به کتاب باستان‌شناسی سیاست‌های جنسی و جنسیتی

  باستان‌شناسی سیاست‌های جنسی و جنسیتی در پایان عصر قاجار و دوره پهلوی اول |لیلا پاپلی یزدی و مریم دژخوی | نشر نگاه معاصر

  میدان

  https://meidaan.com/

 • آبتنی در حوضچه‌ی احساسات

  نگین سردارنژاد

  white

  default

  یادداشتی بر نمایشنامه‌ی عشق لرزه اثر امانوئل اشمیت

  عشق لرزه | اریک امانوئل اشمیت | ترجمه شهلا حائری | نشر قطره

  میدان

  https://meidaan.com/

  ۲۰۱۷

چــراغ بــرق

چراغ برق معرفی کوتاهی از کتاب، آلبوم موسیقی، فیلم، تئاتر، نمایشگاه هنری و سایر محصولات فرهنگی است که سعی دارد خواننده را به خواندن، شنیدن یا دیدن اثر معرفی شده ترغیب کند.

درباره چراغ برق بیشتر بخوانید >

زیــرگـــذر

زیرگذر به سراغ گذشته‌ها می‌رود تا با کنار هم گذاشتن تکه‌هایی از تاریخ اشکال و ترکیب‌هایی تازه بسازد. زیرگذر با برجسته کردن اتفاقات، اظهارنظرها و تصمیم‌های گذشته آن‌ها را در پرتو فاصله و نسبتشان با امروز می‌خواند.

Back To Top
🌗