دانش

ایدئولوژی‌هایی که پشت وسایل شما پنهان شده‌اند

ایدئولوژی‌هایی که پشت وسایل شما پنهان شده‌اند

کالاها خنثی نیستند، آن‌ها همیشه تحتِ تاثیرِ افکار و باورهای طراحان، مهندسان و شرکت‌های تولید‌کننده‌شانند. افزایش عمومیتِ ارتباط میانِ خانه‌ و اینترنتی شدنِ چیزها، فرصتی مغتنم برای یادآوری این نکته است.

بازنگری در مفهوم کلاس مدرن

بازنگری در مفهوم کلاس مدرن

در آینده ما چیزی به اسم «کلاس درس» نخواهیم داشت. مانع پیشرفت راه کلاس‌های آینده همین عبارت «آینده کلاس‌ها» است. این عبارت ذهن ما را به شیوۀ طبقه‌بندی دانش‌آموزان بر اساس سن و نشاندن آن‌ها باهم در یک کلاس با یک معلم محدود می‌کند.

نازپروردگان در آستانه خراب‌کاری

نازپروردگان در آستانه خراب‌کاری

ما در حال پرورش نسلی از کودکانیم که قادر به بستن بند کفش‌هایشان هم نیستند یا دستِ‌کم تابه‌حال چنین کاری را به‌تنهایی نکرده‌اند. ما با تلاش زیاد برای کمک به فرزندانمان، موفقیت آنان را به تأخیر می‌اندازیم.