skip to Main Content
حتی اگر افرادی بعد از واکسینه شدن باز هم مبتلا شوند
واکسن‌ها کار می‌کنند
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
ایران آمار بسیاری بالایی در مرگ و میر جهانی بر اثر کرونا دارد، در این حین تعداد بی‌سابقه‌ی ابتلا به دلتا موجی از نگرانی را به دنبال داشته‌است. بخشی از این نگرانی‌ها مربوط به مشاهده‌ مواردیست که پس از واکسیناسیون مبتلا شده‌اند. ابتلا پس از تزریق واکسن کرونا به چه معناست؟
بیشتر بخوانید
انتخاب در گیم مهم است؛ ولی آزادی مهم‌تر است
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
بازی‌های رایانه‌ای واقعیت جهان را به پیش و پس از خود تقسیم کرده‌اند. بازشناسی حقیقت از خلال آن‌ها چطور خواهد بود؟ در زندگی واقعی هم ماجرا همین است؟ خورشید حتماً بالاخره روزی خاموش می‌شود. ماه بالاخره به زمین برخورد می‌کند. شب بالاخره روز می‌شود و روز بالاخره شب. آدم‌ها بالاخره منقرض می‌شوند و سوسک‌ها بالاخره دنیا را در دست می‌گیرند. جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های والا و عدم تبعیض می‌سازند و کهکشان‌ها را فتح می‌کنند و شاخک‌شان را هم دست آدم‌ها نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗