skip to Main Content

درباره میدان

میدان محل تلاقی راه‌های جدا از هم و چرخ خوردن زندگی‌ها است. میدان جایی برای آدم‌ها است؛ گاهی برای گذشتن، گاهی برای گشتن، گاهی برای انتظار و گاهی برای جمع شدن. میدان محل به هم رسیدن خیابان‌ها و آدم‌هاست. میدان می‌خواهد مسیرهای همیشگی را به پرسش بکشد و دنبال راه‌های تازه باشد. میدان می‌خواهد روی مسائل مشخص دنیای پیرامون دست بگذارد و دیدگاهی انتقادی را بسط دهد. میدان به هیچ حزب یا سازمان سیاسی وابسته نیست. میدان رسانه‌ای تبلیغاتی نیست. میدان محلی برای توهین و تحقیر شخصی نیست. میدان در پذیرش اشتباه‌های خود شفاف است.

بازنشر مطالبی که میدان اولین انتشاردهنده‌ آنها است، آزاد بوده و توصیه می‌شود. در انتشار مطالبی که از منابع دیگر در سایت میدان بازنشر شده‌اند، محدودیت‌های منبع اصلی معتبر خواهد بود.

میدان علاقه‌مند به ارتباط داشتن با مخاطب‌هایش است. شما می‌توانید از از طریق ای‌میل زیر با ما در تماس باشید.
info@meidaan.com

Back To Top
🌗