بازسازی نقاشی‌های مشهور در قرنطینه خانگی

آرشیو یادداشت‌های

کیوسک

تعداد مطالب: 2465

رقیق کردن الکل چگونه می‌تواند خطرناک باشد؟

رقیق کردن الکل چگونه می‌تواند خطرناک باشد؟

توصیه غیرضروری به رقیق کردن الکل و دستورالعمل‌های غلط رقیق‌سازی و تقلب در خلوص الکل، در شرایط حاضر که با شیوع گسترده ویروس کرونا مواجه هستیم، می‌تواند عواقب مهلکی به همراه داشته باشند.