زنده باد دوربین البته اگر هنوز زنده‌ای

زنده باد دوربین البته اگر هنوز زنده‌ای

فاوند فوتیج یعنی هنوز تا کسی زنده است تصویر هم هست. یعنی یک ارتباط دو سویه بین زندگی و تصویربرداری. مثل آخرین قطرات جوهر برای نوشتن. مثل آخرین نفس پیش از غرق شدن، مثل خیره شدن به چشمان یک انسان در بستر مرگ. و این آخری یک تصویر همیشگی در این شکل از فیلم‌هاست:...
مافیا چه می‌خواهد؟ «معدل» یا «کنکور»

مافیا چه می‌خواهد؟ «معدل» یا «کنکور»

به روزهای پر از استرس و فشار داوطلبان کنکور سراسری در ایران، حالا یک مسأله تنش‌زای دیگر هم اضافه شده است: تاثیر قطعی معدل. نوجوانان کنکوری عزم خود را جزم کرده‌اند که تن به این مصوبه جدید ندهند و از ماه‌ها پیش موج اعتراض‌های خود را آغاز کردند. مسأله برای کنکوری‌ها...
آن سوی قفسه‌های هایپرمارکت

آن سوی قفسه‌های هایپرمارکت

  ‌شمشیری دولبه برخی فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره که در عمل می‌توانند جانشین تعداد زیادی از مراکز خرده‌فروشی و کسب‌وکارهای کوچک مبتنی بر عرضه کالا شوند، همواره از موضوعات بحث‌برانگیز میان کارشناسان و صاحب‌نظران هستند. از یک سو، این مراکز به عاملیت در تعطیلی کسب‌وکارهای...
ژیگولتاریای فرهنگی

ژیگولتاریای فرهنگی

محمد مختاری بزرگ‌ترین تئوریسینِ اصلاحات است اگر، ایده‌های او را بدونِ تبصره‌هایش بخوانیم که خوانده‌اند! نمونه‌اش کلیدواژه‌های مختاری است، از «تمرین مدارا» و «تکثر فرهنگی» تا «بازخوانی فرهنگ» که در وهله نخست یادآور ادبیاتِ سیاسی اصلاحات است. بازخوانی آرا و مقالات...
کمالیسم راست‌گرا و ارتش ترکیه

کمالیسم راست‌گرا و ارتش ترکیه

روایت اسلام گرایانه همواره ارتش ترکیه را به عنوان یک نهاد همگن دارای مواضع ضد مذهبی به تصویر کشیده است. اما امروز می بینیم که خلوصی آکار فرماندۀ سابق ارتش و وزیر فعلی دفاع در یک حکومت اسلام گرا است و اخیراً هزینه های ساخت یک مسجد را به نام خود تأمین کرده است. اینک ما...
پل‌های میان شاهرودی و براهنی

پل‌های میان شاهرودی و براهنی

«در کدامین شبِ کهکشان ستاره‌ای خاهد گفت که من جاده‌ی او نباشم؟»   یک) رضا براهنی سه کتاب شعر اساسی دارد و در هر سه تای آنها هم در شعر فارسی به انقلابی عظیم دست زده است. اولی ظل‌الله که انقلابی رئالیستی‌ست علیه شعر سیاسیِ سمبولیسیتی چند هزار ساله‎‌ی ایران، دومی شعر...