آرشیو یادداشت‌های

ساینا مقصودی

هنر بعد از ترامپ

هنر بعد از ترامپ

بعد از نتایج اسفبار انتخابات در ایالات متحده، و همین‌طور که بسیاری افراد مدل‌های خوبی برای مقاومت پیشنهاد می‌دهند، به نظرم رسید شاید فکر کردن به نقش هنر و یا در واقع جهان هنر به عنوان کلیتی که تماما در سپهر عمومی و فضای سیاسی زیست می‌کند بتواند در دوران پس از پیروزی...
شرایط حساس کنونی ما

شرایط حساس کنونی ما

مجله ی آرت فروم به مناسبت سالگرد پنجاهمین سال انتشارش مقاله‌ای از هال فاستر با عنوان «وضعیت بحرانی/انتقادی» و سوتیتر «نقادی ما گذشته و حال» منتشر کرد. صفت انتقادی که نویسنده آن را برای توضیح کلمه وضعیت به کار می برد هم به بعد پزشکی و هم به بعد فلسفی این ترم ارجاع دارد...
لطفا لامپ‌های اضافی‌ را خاموش کنید

لطفا لامپ‌های اضافی‌ را خاموش کنید

گروه ۱۲۷ چهار آلبوم منتشر کردن، دو آلبوم اول به زبان انگلیسی، و دو آلبوم بعد به زبان فارسی، چه اتفاقی افتاد یا چه نیازی دیده شد که شما زبانِ آثار  رو از انگلیسی به فارسی تغییر دادین؟ اگر مصاحبه  اول ۱۲۷ رو بخونید سهراب توضیح داده که فارسی زبان راک نیست و زبان راک...