skip to Main Content
مروری بر کتاب «نوع بشر» نوشته‌ راتگر برگمن
چرا فجایع بهترین خصلت‌های ما را رو می‌کنند؟
۱۲ تیر ۱۳۹۹
«بیشتر آدم‌ها، در اعماق وجودشان خیلی با محبت و مشفق هستند»؛ این فلسفه‌ی راتگر برگمن تاریخ‌دان هلندی است. راتگر استدلال می‌کند که میل طبیعی ما به سوی ارتباط، همکاری، آموختن از همدیگر و پرهیز از منازعه است.
بیشتر بخوانید
Back To Top