بانک‌های بزرگ جهان در تخریب جنگل‌های استوایی نقش دارند

آرشیو یادداشت‌های

زمین

تعداد مطالب: 470

تولید گرتا تونبرگ برای رضایت

تولید گرتا تونبرگ برای رضایت

فعالیت‌های گرتا تونبرگ در کنار تلاش‌های افراد و گروه‌های دیگر موضوع محیط زیست را در افکار عمومی برجسته کرده است. اما برخورد سرمایه‌داری با بحران زیست‌محیطی چیست و چه پیچیدگی‌هایی دارد؟