هزینه‌های معاش ۲۶ درصد بیشتر شده است

آرشیو یادداشت‌های

اقتصاد

تعداد مطالب: 574

۵ میلیون ‌تومان؛ هزینه واقعی خانوار

۵ میلیون ‌تومان؛ هزینه واقعی خانوار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در این یادداشت با مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که چگونه در ۴۰ سال اخیر کارگران ایران فقیر و فقیرتر شده‌اند.