اقتصاد

جهانی بدون کار چه شکلی خواهد بود؟

جهانی بدون کار چه شکلی خواهد بود؟

به پرسش کشیدن کار، همچون تمام موجودیت‌های عمده نهادی – قانون، زندان، آموزش – به معنای مداخله کردن در خودِ واقعیت است. مثلاً در مورد قانون، زندان و آموزش تقریباً هرگز «زمان مناسبی» برای صحبت از اصلاح یا برچیدن ساختارهای موجود نیست.

کارگران در همه دولت‌ها بی‌دفاعند

کارگران در همه دولت‌ها بی‌دفاعند

حسین اکبری، فعال کارگری با اشاره به پذیرفته‌نشدن «مقاوله‌نامه بهداشت و ایمنی معادن» سازمان بین‌المللی کار، از نقش تمامی دولت‌های پیش و پس از انقلاب در بی‌دفاع ماندن کارگران در برابر حوادث می‌گوید.

وعده کارانه ۲۵۰ هزار تومانی، استفاده از بدبختی مردم است

وعده کارانه ۲۵۰ هزار تومانی، استفاده از بدبختی مردم است

وعده‌هایی مانند کارانه ۲۵۰هزار تومانی فقط برای عوام‌فریبی است و سرمایه‌گذاری روی مصیبت‌ها و گرفتاری‌های مردم است. این وعده‌ها، یک نوع امید بخشیدن به مردم است و به تعبیر بهتر، کلاه گذاشتن بر سر مردم.

بحران‌های سرمایه‌داری دنیای بهتری را به ارمغان نمی‌آورند

بحران‌های سرمایه‌داری دنیای بهتری را به ارمغان نمی‌آورند

اگر به دنبال یک نوع نوسازی در چپ هستیم، اگر به دنبال شکل جدیدی از آرایش هماهنگ کارگران هستیم، آنگاه فضای سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چپ‌ها باید از اینترنت همان استفاده مؤثری را بکنند که راست‌ها می‌کنند.

کدام اقتصاد سیاسی در تبلیغات انتخاباتی برنده می‌شود؟

کدام اقتصاد سیاسی در تبلیغات انتخاباتی برنده می‌شود؟

آیا طرفداران روحانی در مقابل وعده‌های اقتصادی قالیباف و رییسی و حمله آنها به افزایش بیکاری و تداوم رکود حرفی برای گفتن دارند؟ احتمال مقبول افتادن وعده‌های مخالفان روحانی در میان قشرهای مختلف مردم تا چه اندازه است؟