دزدان رادیوسیتی

آرشیو یادداشت‌های

فرهنگ

تعداد مطالب: 629

جامعه‌پذیر کردن خشونت علیه زنان

جامعه‌پذیر کردن خشونت علیه زنان

صدا وسیما دیگر به شکل مشخصی تنها برای خودی‌ها تولید می‌کند. مانند سریال وارش که در چند لایه از روابط بین فردی تا نهادهای اجتماعی و سیاسی، خشونت‌های علیه زنان را جامعه‌پذیر نشان می‌دهد.