بنکسی از آخرین اثرش رونمایی کرد

آرشیو یادداشت‌های

فرهنگ

تعداد مطالب: 605

ساختن فرهنگ آینده

ساختن فرهنگ آینده

ریموند ویلیامز موضوع فرهنگ، جامعه و فرهنگ مشترک را از ته مطرح می‌کند. او از درهم‌تنیدگی جامعه‌ای می‌گوید که چگونه مسائل اقتصادی به سیاسی و سیاسی به فرهنگی مرتبط است.
بسته‌های خونین برزیل

بسته‌های خونین برزیل

آیا هنر ابزاری‌ست برای فرار از واقعیت؟ باریو هنرمندی‌ست که با خلق «موقعیت‌»هایش فرار از مواجهه با وضعیت موجود تحت نظام دیکتاتوری نظامی برزیل را غیرممکن می‌کرد.
امروزه معنای ۱۹۸۴ چیست؟

امروزه معنای ۱۹۸۴ چیست؟

وزارت حقیقت: زندگی نامه‌ی کتاب ۱۹۸۴ نوشته‌ دوریان لینسکی و شرحش از همه‌گیرشدن ۱۹۸۴ مملو از بصیرت است. داستان همانند خود برادر بزرگ حضوری خفقان‌آور پیدا کرده است:« ۱۹۸۴ دارد شما را می‌پاید.»
حق به شهر حق به مرکزیت است

حق به شهر حق به مرکزیت است

گروه فضا و دیالکتیک در همکاری با انتشارات کسرا کتاب آنری لوفور را در بازخوانی اندیشه‌های این اندیشمند فرانسوی مطرح کرده است. این متن گفتگویی با یکی از مترجمان کتاب درباره آرای لوفور و این کتاب است.
نابرابری در پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

نابرابری در پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

در حالی‌که نویسنده کتاب در مقدمه از دلبستگی خود به ذوق پرورش نیافته می‌گوید، توضیح دقیقی نمی‌دهد که این دلبستگی دقیقا به کدام ویژگی ذوق عامه است که مورد هجمه سیاستگذاران قرار گرفت.