هراس کارگران از بیماری و بیکاری

آرشیو یادداشت‌های

جامعه

تعداد مطالب: 2100

هراس کارگران از بیماری و بیکاری

هراس کارگران از بیماری و بیکاری

کسانی هم ناچارند صبح زود از خانه بیرون بیایند، به خاطر هزینه کم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و برای کار در محیط‌های عمومی حضور داشته باشند. آنها هراسی دوگانه از کرونا دارند؛ بیماری و بیکاری.
کرونا و اقشار فقیر جامعه

کرونا و اقشار فقیر جامعه

کرونا اقشار فقیر و به حاشیه رفته جامعه را بیشتر تهدید می کند. مطالعات نشان داده‌اند که بیماری‌های اپیدمیک احتمال بیشتری دارد که افراد فقیر را-به نسبت دیگر طبقات اجتماعی- گرفتار کند.
دستورالعمل‌های فعلی، سیکل انتقال را نمی‌شکند

دستورالعمل‌های فعلی، سیکل انتقال را نمی‌شکند

«گروه پزشکان ۶۶» نامه‌ای خطاب به‌ دولت نوشته‌اند و ۱۳ مطالبه برای مقابله با کرونا و شکستن سیکل انتقال آن مطرح کرده‌اند. گفت‌وگوی میدان با یکی از پزشکان طراح این نامه را بخوانید.
زنان؛ دشواری خروج از حاشیه نظام رفاهی

زنان؛ دشواری خروج از حاشیه نظام رفاهی

چه فهمی از زنان و کدام تلقی از مسائل رفاهی آن‌ها، می‌تواند راه را بر پتانسیل‌های دموکراتیکی باز کند که زنان را از ابژه‌هایی «نیازمند» و «وابسته»، به جایگاه مطالبه‌گران «فعال» نظام رفاهی بازگرداند؟