نوشته در شب

نوشته در شب

می خواهم چیزی از دردی بگویم که در جهان امروز وجود دارد.ایدئولوژی مصرف که به نیرومندترین و مهاجم ترین تفکر جهان تبدیل شده، مروج این اصل است که درد یک حادثه است. تصادفی که می توان خود را در برابر آن بیمه نمود. مبنای منطق بی رحم این تفکر نیز همین است. همه می‌دانند که درد...
«سه قانونِ غیرقانونی»

«سه قانونِ غیرقانونی»

علی مطهری نماینده مجلس می‌گوید در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین این قانون در واقع قانون نیست. وی افزوده این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد...
پیمانکاران شهرداری چقدر از کار کودکان زباله‌گرد سود می‌برند؟

پیمانکاران شهرداری چقدر از کار کودکان زباله‌گرد سود می‌برند؟

کامیل احمدی، سرپرست پژوهش زباله‌گردی کودکان، در نشستی آمارهای جدیدی از وضعیت زباله‌گردان در شهرها ارایه داده است به گفته او شهرداری جمع‌آوری زباله‌های تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان کرایه داده است و برآورد می‌شود پیمانکاران حدود ۱ تا ۱.۵ برابر این میزان سود می‌برند. به...
درباره بحران، نولیبرالیسم و انباشت سرمایه در ایران

درباره بحران، نولیبرالیسم و انباشت سرمایه در ایران

رابطه اقتصاد و سیاست مراد فرهادپور: تحولات دی‌ماه ۹۶ و جنبش‌های کارگری امروز عملا نشان می‌دهد چگونه خواست‌های اقتصادی و صنفی در همان وهله اول به سیاست گره می‌خورند و از سوی دیگر هر نوع سیاستی بی‌واسطه با خواسته‌های اقتصادی درگیر می‌شود. اینکه هر یک از این دو دیگری را...
سندی برای ویترین

سندی برای ویترین

به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب سندی با عنوان «سند ملی کار شایسته» در ۲۹ اردیبهشت سال جاری موجی از واکنش‌ها را از طرف فعالان حوزه کارگری به دنبال داشت. در این سند ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفتگوهای...
اختیار قضات بالاتر از روح قانون

اختیار قضات بالاتر از روح قانون

در حقوق، «اصل» بر آزادی است و کیفر «استثنا» است. در همین حقوق کیفری که خود استثنا است، برخی از تصمیمات قضایی باز هم جنبه‌ استثنایی پیدا می‌کنند. یکی از این تصمیمات، «بازداشت موقت» است. طبق اصول «برائت» و «تفسیر به نفع متهم»، قرار بازداشت موقت بایستی به‌صورت محدود،...