حقوق سیاسی معلولان

حقوق سیاسی معلولان

حقوق سیاسی معلولان چیست و به چه اندازه رعایت می‌شود؟ آیا معلولان جسمی یا ذهنی صلاحیت آن را ندارند که در سیاست مشارکت فعالانه داشته باشند؟ کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت می‌گوید چرا، اما واقعیت امر در ایران خلاف آن است.

تصور جهنمی من از مال تو بهتر است

تصور جهنمی من از مال تو بهتر است

۱۹۸۴ و دنیای قشنگ نو بی اغراق مهمترین رمان‌های ویران‌شهری (دیستوپیایی) قرن بیستم هستند. دو جهان متفاوت و دو شکل از کنترل، یکی اقتدار استوار بر ترس و زور، دیگری قدرت ناشی از لذت و اقناع. جالب آن که خالق یکی از این دو جهان معلم آفریننده آن دیگری بود.

خنیاگر امریکایی نوبل ادبیات را نمی‌خواهد

خنیاگر امریکایی نوبل ادبیات را نمی‌خواهد

امشب در ال پاسو روی صحنه می‌رود، برای اهالی تگزاس می‌خواند و به سیاق همه‌ی این چند روز لب از لب نمی‌گشاید و فقط آواز می‌خواند و حرفی از پذیرفتن جایزه‌ی ادیبان یا رد کردنش نمی‌زند، او همچنان خنیاگر است.