آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ترجمه

دیدن بهتر و انجام‌دادن بدتر

دیدن بهتر و انجام‌دادن بدتر

صالح نجفی، مترجم و پژوهشگر حوزه‌ی فلسفه، در روزهای اخیر مطلبی درباره‌ی ترجمه‌ی کتاب «بندگان مشتاق سرمایه» در روزنامه‌ی شرق نوشته است که، طبق روال متعارف، ذیل نام «نقد» به حمله‌ای تمام‌عیار به ترجمه‌ی این کتاب، دانش علمی مترجمان، ناشر کتاب و فضای نشر متون نظری در ایران...
حسی همچون انجام‌دادن چیزی دارم

حسی همچون انجام‌دادن چیزی دارم

باب بحث از نسبت اسپینوزا و مارکس در زبان فارسی باز شده است. جای خوشوقتی است؟ شاید. باید دید. یکی از چندین کتابی را که در دو سال اخیر در این زمینه به نشر رسیده‌اند باز می‌کنیم، کتابی که با عنوان «بندگان مشتاق سرمایه: اسپینوزا و مارکس در باب میل» به همت انتشارات علمی و...
آسیب‌شناسی زبان علم در تشدید بحران‌های زیست‌محیطی

آسیب‌شناسی زبان علم در تشدید بحران‌های زیست‌محیطی

پیش‌فرضِ اکثرِ خوانندگانِ متونِ علمی، آن است که مسائلِ مطرح شده در این متون، فـارغ از دیدگاه های شخصی و باورهای ذهنی نویسندگان بیان می‌شود. به عبارتی، واقعیـات علمـی در قالبِ واژگان و عبارات خنثی متجلی می‌شود اما زبانشناسی زیست محیطی، که بـه تعامـلِ دوسویۀ زبان و...

هویت جنسی و ترجمه

مقدمه امروزه نقش مترجم در فرایند ترجمه مورد توجه ویژه‌ای است. او دیگر به مثابه‌ی ابزاری فاقد ذهنیت درنظر گرفته نمی‌شود که بخواهد به شکل خنثی و بی‌اثری وظیفه‌ی جابجایی مولفه‌ای زبانی را با مولفه‌ی زبانی دیگر برعهده داشته باشد؛ بلکه به مثابه‌ی میانجی‌گری فعال مورد ارجاع...
جایگاه ساختاری ترجمه

جایگاه ساختاری ترجمه

ترجمه به‌عنوان یک مفهوم یا استعاره فلسفی یا حتی یک واژه مبین فاصله، شکاف و جدایی بین فرهنگ‌ها و زبان‌ها و درنتیجه مبین فاصله زمانی، تاریخی و تاریخ‌مندی است. بسط ایده ترجمه-تفکر که در سال‌های گذشته مطرح شد، متضمن تاریخ‌مندی و شکافی بود که باید درون خود ترجمه نیز منتقل...