کامران: معترضان در کار مردم فضولی نکنند.

آرشیو یادداشت‌های

میدان

تعداد مطالب: 2414

شرط سنی برای وام ازدواج، اجحاف در حق گروهی دیگر است

شرط سنی برای وام ازدواج، اجحاف در حق گروهی دیگر است

یکی از راه‌های عملی جلوگیری از رواج کودک‌همسری از طریق اخذ وام ازدواج، پیش‌بینی شرط سنی برای دریافت کننده تسهیلات است، اما نماینده مجلس مملکت می‌گوید این شرط اجحاف در حق گروهی دیگر است.