آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مشروطه

در سیزدهمین سالمرگِ شاهرخ مسکوب در آینه خطیر خود

در سیزدهمین سالمرگِ شاهرخ مسکوب در آینه خطیر خود

نامِ مسکوب در فرهنگ ما شاید بیش از هر چیز با اساطیر و تفحص او در شاهنامه و آثار کلاسیکی چون تراژدی‌های یونان؛ اشیل گره خورده باشد، اما این کتاب و نیز خاطراتِ او؛ «روزها در راه» ازجمله آثاری‌اند که ماحصلِ مواجهه او با مسائل روز و معاصر است، گرچه مسکوب همواره در پرداخت...
نمایش مستند «نیمه پنهان ماه» در خانه هنرمندان

نمایش مستند «نیمه پنهان ماه» در خانه هنرمندان

برنامه نمایش مستندهای برتر هفته جاری در خانه هنرمندان ایران به اکران مستند بلند «نیمه پنهان ماه» از ساخته‌های آزاده بی‌زار گیتی اختصاص دارد. فیلم مستندی که از پس فزون بر یازده دهه برای نخستین بار با کندوکاوی تاریخ‌نگارانه، به بررسی تصویری و دقیق جایگاه و نقش زنان در...
درآمدی بر نقش روستاییان در جنبش مشروطیت

درآمدی بر نقش روستاییان در جنبش مشروطیت

در تاریخ جنبش مشروطه همواره بر نقش روشنفکران، علماء و تجار تأکید شده و با بورژوایی‌خواندن انقلاب مشروطه، نقش روستاییان در آن کاملا نادیده گرفته شده است. ناسیونالیسم و تجددخواهی به‌عنوان واکنشی استعمارزده در این دوره و حاملان فکری آنها یعنی روشنفکران دوران مشروطه...

پناه‌جویان انقلاب مشروطه

در جریان انقلاب مشروطه در بسیاری از شهرها که به دست مشروطه‌خواهان می‌افتاد، مخالفان مشروطه به کنسولگری‌ها و منازل کنسولان کشورهای اروپایی پناهنده می‌شدند. در اعلان چاپ شده در روزنامه حبل‌المتین (چاپ رشت)، کنسولگری فرانسه به تمام فرانسویان و همین‌طور اتباع دولت یونان...
دگرگونی جایگاه زن در پایان دوران قاجارِ؛ ضرورتی که درک شد

دگرگونی جایگاه زن در پایان دوران قاجارِ؛ ضرورتی که درک شد

«نه هر مردی از هر زنی فزون‌تر است و نه هر زنی از هر مردی فروتر. مریم، زهرا، آسیه، خدیجه و کبرا از زنانند و فرعون،‌ هامان، شمر و سنان از مردان».  این صدایی است که در دوران مشروطه از گلوی زنی برمی‌آید نویسنده، خردمند و حامی آموزش دختران؛ زنی که به گونه‌ای برابری زن و...