آرشیو یادداشت‌های

شیما بهرمند

فرزندِ نیما بودن شرط صلاحیت نیست

فرزندِ نیما بودن شرط صلاحیت نیست

قصه رنگ‌پریده شراگیم یوشیج، فرزند نیما در مقدمه کتابش تکلیف را یکسره می‌کند و با تاختن به مصححانِ قدیم نیما می‌نویسد «بالاخره به فرصتی دست یافتم تا مجموعه‌ آثار نیمای بزرگ را منتشر کنم آن‌هم در هجوم نابهنگام سودجویان بازار کتاب». بعد، از نورسیده‌‌هایی می‌گوید که...
در میان جماعت بی‌چهره

در میان جماعت بی‌چهره

اندیشه تجدد و بحثِ دگرگونی سیاسی و اجتماعی که به انقلاب مشروطه رسید، پس از جنگ جهانی دوم و به‌طولِ چند سال آخر قاجاریه و ظهور دودمان پهلوی، فرهنگ را نیز به‌تبع سیاست دستخوش تغییرات بِسزایی کرد. تغییر نقشِ نویسندگان و شاعران به «روشنفکر» خودْ نمادِ این دگرگونی بود....
در سیزدهمین سالمرگِ شاهرخ مسکوب در آینه خطیر خود

در سیزدهمین سالمرگِ شاهرخ مسکوب در آینه خطیر خود

نامِ مسکوب در فرهنگ ما شاید بیش از هر چیز با اساطیر و تفحص او در شاهنامه و آثار کلاسیکی چون تراژدی‌های یونان؛ اشیل گره خورده باشد، اما این کتاب و نیز خاطراتِ او؛ «روزها در راه» ازجمله آثاری‌اند که ماحصلِ مواجهه او با مسائل روز و معاصر است، گرچه مسکوب همواره در پرداخت...