skip to Main Content
اعمال جریمه ۵٠هزارتومانی جایگزین امکان توزیع رایگان ماسک
ماسک می‌تواند زندگی افراد را نجات دهد، سیاست‌های حمایتی هم همین‌طور
۲۰ مهر ۱۳۹۹
ماسکِ صورت «نماد همه‌گیری‌» ویروسی است که ۳۵میلیون نفر را بیمار کرده و بیش از ۱ میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است.
بیشتر بخوانید
چرا نظام مراقبت‌های سلامت خصوصی شد؟
ستیز پیمانکاران و کارکنان نظام سلامت
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
طرح تحول نظام سلامت به دلیل ناکارآمدهای‌های سیستمی نتوانست در پیشگیری از بیماری‌ها و تامین رفاه نیروهایی که بار اصلی شبکه‌ پیشگیری و بهداشت منطقه‌ای را بر دوش دارند، موفق باشد.
بیشتر بخوانید
ضرورت تربیت گونه جدیدی از درمانگران دهان به منظور دولتی شدن درمان‌های دندانپزشکی در ایران
سرانجام دندانپزشکی؛ از درمانگری تا آرایشگری دندان
۲ آبان ۱۳۹۸
وحید رواقی، استادیار دانشگاه بیرمنگام انگلستان در این یادداشت توضیح می‌دهد که چگونه دندانپزشکی در سال‌های اخیر نه به سوی درمان که به سوی زیبایی توسعه یافته است. مسیری که می‌بایست تغییر کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗