skip to Main Content
موج‌های گرما را به عنوان بخشی از جهانی که ساخته‌ایم بشناسیم
۲۰ مرداد ۱۳۹۸
ما داریم جهان را آنگونه که می‌شناختیم پشت سر می‌گذاریم. دمای زمین رو به افزایش است و اگر دمای سطح زمین یک درجه دیگر افزایش یابد باید در انتظار جهانی با پیامدهای نامطلوب بسیار در زمینه‌های مختلف باشیم. پیامدهایی از جمله در زمینه امنیت غذا و آب، زیرساخت‌ها، اکوسیستم‌ها، بهداشت و سلامت، مهاجرت اجباری و احتمال درگیری و نزاع. آیا برای آن آماده‌ایم؟
بیشتر بخوانید
الگوی جهانی مصرف دو برابر توانایی زمین برای بازتولید است.
برای الگوی مصرف شما چند زمین لازم است؟
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
روزی که تمامی توان زمین برای بازتولید به پایان می‌رسد را «روز فرا‌رفت زمین» Earth OverShoot Day می‌نامند. این برآورد در واقع نوعی  حسابداری منابع است که برای جلوگیری از ورشکستگی اکولوژیکی -چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی- ضروری است. پارسال روز «فرا‌رفت زمین» بر‌اساس الگوی مصرف در ایران ۹ تیر بود. یعنی ما هم سال به وسط نرسیده تمام کوپن سالانه‌مان را مصرف کرده‌ایم.
بیشتر بخوانید
آیا شهرداری در مدیریت تهران موفق عمل کرده است؟
غیبت انسان در شهر خودرومحور
۱ خرداد ۱۳۹۶
تهران شهری خودرومحور است و انسان‌ها در آن غایبند، نبود زیرساخت‌های کافی برای جابه‌جایی انسان محور نظیر پیاده‌روی، دویدن، و یا دوچرخه‌سواری از مشکلات بزرگ پایتخت است و طرح مشخصی برای گسترش این نوع از جابه‌جایی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
آیا شهرداری در مدیریت تهران موفق عمل کرده است؟
تهران، شهری با تطبیق‌پذیری پایین
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای سنجش تنش‌های مداوم شهری مانند تهران «تطبیق‌پذیری» معیار مناسبی است. در مقیاس شهری، تطبیق‌پذیری به میزان توانایی بقا و رشد افراد و نهادها بدون تاثیر گرفتن از هرگونه سوانح ناگهانی و یا تنش روزمره گفته می‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top