سلامت زیر یوغ بدهی

آرشیو یادداشت‌های

حسین عسگری

تعداد مطالب: 1

سلامت زیر یوغ بدهی

سلامت زیر یوغ بدهی

این مقاله ابتدا به رابطه سلامت و بدهی در کشورهای کم‌درآمد می‌پردازد و سپس پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را بررسی می‌کند.