ستیز پیمانکاران و کارکنان نظام سلامت

آرشیو یادداشت‌های

پیام عابدی

تعداد مطالب: 2

ستیز پیمانکاران و کارکنان نظام سلامت

ستیز پیمانکاران و کارکنان نظام سلامت

طرح تحول نظام سلامت به دلیل ناکارآمدهای‌های سیستمی نتوانست در پیشگیری از بیماری‌ها و تامین رفاه نیروهایی که بار اصلی شبکه‌ پیشگیری و بهداشت منطقه‌ای را بر دوش دارند، موفق باشد.