skip to Main Content
فلسفه پول گئورگ زیمل در گفت‌وگو با جواد گنجی مترجم و پژوهشگر
شکل ناب مبادله‌پذیری
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
در هفته‌های پايانی سال ۱۳۹۹ ترجمه جديدی از مهم‌ترين اثر گئورگ زيمل فيلسوف-جامعه‌شناس برجسته آلمانی توسط نشر مركز منتشر شد: فلسفه پول با ترجمه مشترک جواد گنجی و صالح نجفی بر پايه ترجمه انگليسی تام باتومور و ديويد فريز.بی. كتاب زيمل پول را به عنوان عاملی ساختاری برای فهم تماميت زندگی بشر درنظر می‌گيرد.
بیشتر بخوانید
مصاحبه‌ای انتقادی از دکتر ابراهیم توفیق درباره نظریه ایران‌شهری
ایران‌شهری؛ سرزمینی خالی از سکنه
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
در این گفتگو از دکتر ابراهیم توفیق درخواست کردیم که ابعاد داخلی و خارجی نظریه ایران‌شهری و ارتباط این دو سطح را تا حد ممکن روشن کنند و به پیامدهای اجرایی شدن این نظریه در روابط منطقه‌ای ایران پرداختیم. در خصوص مفهوم ایران بزرگ فرهنگی و تمایز آن با ایران سیاسی سخن گفتیم و از جایگاه ایران در نظم جدید خاورمیانه و وضعیت آشوبناک آن را موردبررسی قرار دادیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗