skip to Main Content
آقای فرهادی چرا فقط از من امضا گرفتید؟
آزاده مسیح‌زاده سکوتش را شکست
۷ بهمن ۱۴۰۰
ماهنامه‌ی «تجربه» در شماره جدید خود پرونده‌ای درباره‌ی مناقشات بین آزاده مسیح‌زاده، مستندساز، و اصغر فرهادی بر سر داستان محوری فیلم «قهرمان» منتشر کرده است؛ یکی از مطالب این پرونده، مصاحبه با آزاده مسیح‌زاده است که در طی آن، روند ساختن فیلم مستند خود، «دو سر بُرد - دوسر باخت» و نسبت آن با فیلم «قهرمان» را روایت می‌کند. این مصاحبه بعد از درج در نشریه‌ی تجربه، در خبرگزاری صبا بازنشر شده است و میدان نیز آن‌را از خبرگزاری صبا بازنشر می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗