اجتماعی

بم را دوباره ساختند اما نه برای ما

بم را دوباره ساختند اما نه برای ما

پیش از زلزله فقط سه نفر در بم دچار ضایعه نخاعی بوده‌اند؛ یک نفر بر اثر تصادف و دو نفر مادرزادی اما بعد از زلزله این آمارهم زیر و رو شد، مثل خیلی چیزهای دیگر. لابد فکر می‌کنید با این آمار بالای ضایعه نخاعی، حتماً ساخت جدید بم شهری مناسب برای معلولان است؛ بهتر است درباره مشکلات معلولان این شهر از زبان خودشان بشنوید.

معنای کارورزی برای دانشجویان چیست؟

معنای کارورزی برای دانشجویان چیست؟

در طرح کارورزی با مثلثی روبروییم که بر سه ضلع «عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌ها و وظایف خویش»، «تغییر سازوکارها و کالبد دانشگاه و محیط کار به‌نحوی که منطبق بر بازار کاری سیال، متکی بر اپراتوری و کارگری شناختی باشد» و «تعویق بحران ضمن تعمیق آن و در عین حال مطیع سازی نیروی کار» سوار است تا فضای سیاسی و اقتصادی را در انطباق با نئولیبرالیسم شکل دهد.

بازخوانی مداخلات دولتی و غیردولتی در محله هرندی

بازخوانی مداخلات دولتی و غیردولتی در محله هرندی

«از دروازه غار تا هرندی» عنوان نشستی بود که هفته گذشته به همت انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران و گروه باهمان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست میترا اسفاری با موضوع نگاهی مردم‌نگارانه به منطقه هرندی، محیا واحدی با موضوع ابعاد اجتماعی منطقه دروازه غار و تحولات آن، دلارام علی با موضوع بازخوانی مداخله سمن‌ها در محله هرندی و نوید پورمحمدرضا با موضوع آیا شهرسازی کافی است؟ سخنرانی کردند.