skip to Main Content
جمو، نه یک بار، که هزاران بار…
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
«جمو» شخصیتی نیمه افسانه‌ای ا‌ست که بعد از ظاهر شدنش در یکی از ترانه‌های گروپ‌یوروم، خیلی‌ها را به دردسر انداخت؛ از اعضای گروه گرفته تا کسانی که این ترانه را شنیده بودند. عایشه سویلمز سال ۲۰۱۱ در این مقاله ماجرای این دردسرها را شرح داده است.
بیشتر بخوانید
نظری انتقادی به کنسرت گروه «ول‌شدگان»
از سه‌راه آذری به پاتایا
۵ شهریور ۱۳۹۸
ول شدگان گروه موسیقی «باحال» که موسیقی سنتی را دست می‌اندازد، پس از اجراهایی در آشپزخانه و اتاق‌خواب به یکی از سالن‌های کنسرت لندن رسیده‌اند. اما این‌ ول‌شدگان چه کار می‌کنند و کارشان به لحاظ اجتماعی و تاریخی چه معنایی دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗