عاقبت زباله‌های بیمارستانی تهران

آرشیو یادداشت‌های

میدان

تعداد مطالب: 38

‌طرح‌های ضربتی دوران کرونا علیه اقشار ضعیف

‌طرح‌های ضربتی دوران کرونا علیه اقشار ضعیف

در روزهای شیوع کرونا گروه‌هایی هستند که مجبورند از خانه خارج شوند. کسانی مانند کودکان کار، کارگران روزمزد، کارکنان آرامستان‌ها افرادی هستند که مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرند.
چطور در خود نشکنیم

چطور در خود نشکنیم

اگر ناچار شویم به مدت نامعلوم در فضایی بسته محبوس شویم باید بدانیم هسته اصلی همه راهکارها برای مقابله با آن شر و بدی‌ای که از آینده‌ای نامعلوم می‌آید، دور کردن اضطراب و ترسِ فلج‌کننده است.

آیا کرونا از فاضلاب هم می‌آید؟

آیا کرونا از فاضلاب هم می‌آید؟

حسین نایب، دکترای محیط زیست-آب و فاضلاب سراغ موضوع کمتر توجه شده‌ای در انتقال ویروس کرونا رفته و در این مصاحبه به شرایط ایمنی تصفیه فاضلاب شهری و ریسک‌های انتقال این ویروس از طریق آب می‌پردازد.