skip to Main Content
نظری انتقادی به کنسرت گروه «ول‌شدگان»
از سه‌راه آذری به پاتایا
۵ شهریور ۱۳۹۸
ول شدگان گروه موسیقی «باحال» که موسیقی سنتی را دست می‌اندازد، پس از اجراهایی در آشپزخانه و اتاق‌خواب به یکی از سالن‌های کنسرت لندن رسیده‌اند. اما این‌ ول‌شدگان چه کار می‌کنند و کارشان به لحاظ اجتماعی و تاریخی چه معنایی دارد؟
بیشتر بخوانید
آيا باید از اینکه مشتریان دائم کمپانی‌های بزرگ نابکار هستیم شرمنده باشیم؟
آیا استفاده کردن از آمازون اخلاقی است؟
۴ دی ۱۳۹۷
برای بیشتر ما گرفتار شدن در شرایطی که با تمام زشتی‌هایش باز هم به آن تن می‌دهیم، تجربه‌ای آشنا است. میزان مشارکت ما در امر شر دست خودمان نیست هر چند که نمی‌خواهیم مشارکتی داشته باشیم. اما مسئولیت ما به عنوان یک فرد چیست؟ آیا خود این پرسش درست است؟
بیشتر بخوانید
چگونه از کشتارِ جمعی دفاع کنیم؟
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
به عنوانِ یک انسان، که احتمالا شما هم هستید، شاید خیال کنید که توجیهِ کشتارِ هزاران نفر دشوار است. شاید خیال کنید که چاپِ توجیهاتی برای کشتارِ دسته جمعی، آن هم در یکی از روزنامه‌های مهمِ جهان کارِ دشواری است. اما سخت در اشتباهید. پروپاگاندای مدافعِ کشتار در رسانه‌های جمعی هم به سادگی قابلِ ساختن و هم به طرزِ هشداردهنده‌ای رایج است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗