skip to Main Content
غذا به مثابه‌ جنبش اجتماعی
۴ خرداد ۱۴۰۰
نظام غذایی صنعتی، تمام عوامل موجود در تولید غذا، یعنی زمین، حیوانات و نیروی کار را نامرئی کرده و مورد بهره‌کشی قرار می‌دهد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که انتخاب‌های غذایی ما از یک الگوی رفتار تغذیه‌ای ساده و صرفا مسئله‌ای شخصی فراتر می‌رود و می‌تواند به مثابه مقاومت و جنبش اجتماعی و کنش سیاسی عمل کند.
بیشتر بخوانید
جنگل‌های حفاظتی فاقد مديريت يكي از عوامل مهم بروز سيل است
وقتی جنگل قربانی می‌شود
۵ اسفند ۱۳۹۹
تخريب تدريجی جنگل‌های حفاظتی به حدی پيش‌رفته است كه احيای آن‌ها با واگذاری به خود در مدت زمانی کمتر سه یا چهار قرن ممکن نیست. تكرار وقوع سيلاب در عرصه‌های اين منابع شدت تخريب بيشتری را در آن‌ها فراهم كرده و آن‌ها را به سوی نابودی بيشتر سوق می‌‌دهد. حفاظت از جنگل‌ها تنها با مراقبت‌ها و مدیریت عواملی همچون خاک و آب امکان‌پذیر است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗