skip to Main Content
مانور نظامی در خزر علت مرگ فوک‌ها است؟
مرگ بی‌صدای فوک‌ها در سواحل دریای خزر
۱۰ مهر ۱۴۰۰
لاشه ۱۴ فوک خزری طی ۱۰ روز گذشته در سواحل خزر در ایران کشف شد. به گفته رئیس مرکز حفاظت از فوک خزری مهم ترین احتمال در مرگ فوک‌ها مانور نظامی مشترک آذربایجان، ترکیه و پاکستان در خزر است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗