skip to Main Content
مرگ درختان سبز بر اثر نورها
۲۰ آبان ۱۴۰۰
چند سالی هست که نورپردازی شبانه درختان با نورهای رنگی مرسوم شده است. شاید مشهورترین موارد نورپردازی درختان در ایران، نورپردازی درختان خیابان ولیعصر تهران و خیابان‌های اصفهان است. کوچکترین اهمیتی در برابر سلامت درختان ندارد. نورهای غیرضروری را خاموش کنیم و از مسئولین شهرمان هم بخواهیم که هوای درختانی که هوای ما را دارند را داشته باشند.
بیشتر بخوانید
آلودگی نوری بر جنبه‌های مختلف زندگی در این کره خاکی تاثیرگذار است
نور هم آلوده می‌کند
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
وسایل روشنایی‌ای که ما خانه‌ها و شهرهایمان را با آن‌ها روشن می‌کنیم یک منبع آلودگی بزرگ هستند. منبع آلودگی‌ای که آن را کمتر می‌شناسیم و کمتر درباره آن شنیده‌ایم؛ آلودگی نوری
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗