چرندیات دوران کرونا

آرشیو یادداشت‌های

میلاد جمالی

تعداد مطالب: 2

نور هم آلوده می‌کند

نور هم آلوده می‌کند

وسایل روشنایی‌ای که ما خانه‌ها و شهرهایمان را با آن‌ها روشن می‌کنیم یک منبع آلودگی بزرگ هستند. منبع آلودگی‌ای که آن را کمتر می‌شناسیم و کمتر درباره آن شنیده‌ایم؛ آلودگی نوری