مطالب با برچسب: "سندیکا"

همین تشکل‌های وابسته را هم تحمل نمی‌کنند

همین تشکل‌های وابسته را هم تحمل نمی‌کنند

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در انتقاد از لایحه اصلاح قانون کار می‌گوید در این لایحه «همین تشکل موجودی را که به‌عنوان تشکل زرد وابسته تعریف می‌شود هم تحمل نمی‌کنند». او خطاب به حامیان این اصلاحیه می‌گوید: «اینکه حق کارگران را بیست و چند سال نداده‌اید مجوزی نمی‌شود که اصل صورت‌‌مسئله را پاک کنید. یعنی نه‌تنها لایحه صلاح قانون کار راهکاری برای امنیت شغلی پیش‌بینی نکرده موضوع را هم حذف کرده است.»

نباید به امید دولت‌ها نشست

نباید به امید دولت‌ها نشست

به مناسبت روز جهانی کارگر با «کمال اطهاری» کارشناس و پژوهشگر اقتصادی درباره وضعیت طبقه کارگر در دولت یازدهم مصاحبه‌ای انجام شده است. اطهاری با تاکید بر نظام ناکارآمد اقتصاد ایران از یک سو و انفعال روشنفکران در ارائه یک برنامه منسجم عینی برای بهبود وضعیت کارگران، وضعیت طبقه کارگر در ایران را بحرانی توصیف می‌کند.

قدرت واقعی و مسئله‌ی حداقل دستمزد

قدرت واقعی و مسئله‌ی حداقل دستمزد

زمستان که از راه می‌رسد، بازار حدس‌وگمان درباره‌ی حداقل دستمزد کارگران داغ می‌شود. هم کارگران و هم فعالانِ کارگری دست به تولید متن‌هایی دراین‌باره می‌زنند اما نتیجه‌ی نهایی در جایی دیگر رقم می‌خورد: پشت درهای بسته‌ی نشستِ نمایندگانِ کارفرمایان، دولت و کارگران. بحث‌های نمایندگان آن‌ها است که تعیین می‌کند سال آینده «پایه حقوق» یک کارگر یعنی عایدی کارگر از کارش برای کارفرما چه‌قدر خواهد بود. هر چند این جلسات بی‌چالش و همواره آرام و بی‌برخورد پیش نمی‌رود و گاهی یکی از این سه طرف جلسه را ترک می‌کند اما دستِ آخر جوری با هم «کنار می‌آیند» و نتیجه‌ای مشخص به دست خواهد آمد. نکته‌ی جالب این است که کم‌وبیش «نتیجه»ی نهایی به سمت پیشنهاد کارفرمایان/ دولت میل کرده است. این موضوع را می‌توان از شباهت حدس‌‌وگمان‌های کسانی فهمید که به مراکز تصمیم‌گیریِ کارفرمایی نزدیک‌تر اند. دلایلِ چندی می‌توان برای این بی‌اثری ردیف کرد اما در این‌جا بر دلیلی قدیمی و آشنا تأکید می‌شود که مستقیماً با اثرگذاریِ عملیِ کارگران مرتبط است.