مطالب با برچسب: "دولت روحانی"

دولت یازدهم: داستان چهارسال ریاضت و رکود اقتصادی

دولت یازدهم: داستان چهارسال ریاضت و رکود اقتصادی

 امروز با انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست‌جمهوری و خوابیدن گرد و غبار انتخابات زمان خوبی‌ است برای داوری کارنامه اقتصادی دولت یازدهم به دور از  هراس از محافظه‌کاران. نگاه انتقادی به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و ارائه تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی امروز کشور پایه‌های اولیه بحثی هستند که باید حول جهت‌گیری کلی کشور شکل بگیرد.

Republican presidential candidate, businessman Donald Trump speaks during the Fox Business Network Republican presidential debate at the North Charleston Coliseum, Thursday, Jan. 14, 2016, in North Charleston, S.C. (AP Photo/Chuck Burton)

خطر گردش به‌راست با شعارهای شبه‌چپ

دولت ترامپ هنوز آغاز به کار نکرده متهم به گرایش نئوفاشیستی است و می‌توان گمان برد که چالش سیاسی دولت روحانی (در صورت انتخاب برای دور دوم) با آمریکا پیچیده‌تر از چالش‌های این دولت با دولت اوباما باشد.  این چالش، طرح اولیه موضوع گفت‌وگو با رحیم رحیم‌زاده‌اسکویی بود.

ریخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان

ریخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان

افزایش شکاف طبقاتی و تبعیض در نحوه توزیع درآمدها؛ گزارش مرکز آمار ایران این بحران اقتصادی را به روشنی نشان می‌دهد و دیگر تنها یک مفهوم در متون و گفتگوهای انتقادی منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت نیست.

خصوصی‌سازی جشنواره‌ها؛ پایان فجر،‌ پایان یک ایدئولوژی؟

خصوصی‌سازی جشنواره‌ها؛ پایان فجر،‌ پایان یک ایدئولوژی؟

به نظر می‌رسد جشنواره‌ها و جوایز هنری و ادبی دولتی دچار بحران و عدم استقبال از سوی مخاطبان و هنرمندان هستند. اما گویادولت یازدهم برای حل این بحران چاره‌ای اندیشیده است؛واگذاری جشنواره ها به بخش خصوصی و کنار کشیدن دولت از اجرا و حضور در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت.

آیا واگذاری جشنواره‌ها به بخش خصوصی سانسور را تخفیف می‌دهد یا سلطه ایدئولوژیک دولت را به گونه‌ای دیگر بر فرهنگ و هنر ایران تحمیل می‌کند؟ امیر کیانپور در این یادداشت به همین موضوع پرداخته‌است.

درباره «نان»

درباره «نان»

نان گران شد. هفته‌ی پیش شاهد این خبر ناگهانی بودیم، خبری که تاثیر آن را تمامی مردم- گرچه به درجاتی اساسا متفاوت- لمس خواهند کرد. پریسا نصرآبادی در مقاله‌ پیش‌رو گرانی نان را در ادامه‌ دیگر سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای بررسی کرده و به تحلیل عواقب و مخاطرات آنها در بستر سیاسی-اقتصادی ایران امروز می‌پردازد.