مطالب با برچسب: "دولت روحانی"

تکنوکرات‌های میانه‌روی ایرانی: تکرار چرخه فاجعه

تکنوکرات‌های میانه‌روی ایرانی: تکرار چرخه فاجعه

اکثریت دولت پیشنهادی حسن روحانی در ۲۰ سال از ۲۸ سال پس از پایان جنگ سیاست‌گذار اصلی سیاست‌های توسعه‌ای، انسانی و زیست محیطی کشور بوده‌اند و همانند سدی در برابر خواست عمومی و تغییرات بدنه دولت مقاومت می‌کنند.

سهم هر ایرانی از اینترنت چقدر است؟

سهم هر ایرانی از اینترنت چقدر است؟

محمدجواد آذری‌جهرمی، گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات در نطق دفاعیه خود در مجلس گفته سرانه پهنای باند در حال حاضر ۳۵ کیلوبیت در ثانیه برای هر شهروند است در حالیکه محاسبات نشان می‌دهد این سرانه در حال حاضر بیشتر از ۱۵کیلوبیت در ثانیه نیست.

آخه چطوری؟

آخه چطوری؟

بسیاری از سیاستمداران شعارهای جذاب می‌دهند و وقت عمل که می‌رسد زیرش می‌زنند. شعارهای جذاب و کلی‌گویی‌ها باعث می‌شوند که نتوان برنامه‌های سیاستمداران را به درستی نقد کرد و حتی با آنها مخالف بود. در مقابل سیاستمدارانی که می‌گویند این کار و آن کار را می‌کنند، یک سوال باقی می‌ماند: «آخه چطوری؟»