حسن روحانی محمد قوچانی را به سمت مشاور رسانه‌ای خود انتخاب کرده است. قوچانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و به نوعی بازوی رسانه‌ای این حزب به‌شمار می‌آید. حزب کارگزاران سازندگی از حامیان جدی حسن روحانی و به‌ویژه تیم اقتصادی او در هر دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش محسوب می‌شود.

قوچانی در سال‌های اخیر به‌دلیل مواضع راست‌گرایانه و حملات پیوسته به جریان‌های روشنفکری مورد انتقاد گروه‌های مختلف سیاسی قرار گرفته است؛ عملکرد قوچانی از جمله در ماهنامه مهرنامه، هفته‌نامه صدا و مجله سیاست‌نامه از جهت فضاسازی برای برخی جریان‌های راست‌گرای افراطی و هم‌چنین آنچه برخی «جعل تاریخ» یا «تاریخ‌سازی» می‌نامند، از جمله این انتقادات بوده است. جهت‌گیری اقتصادی مجلات تحت هدایت او نیز در راستای سیاست‌های راست‌گرایانه اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی و دفاع از حاکمیت بازار قابل توصیف است.

قوچانی ۷ ماه پیش در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد از انتقادها به دولت گلایه کرده و گفته بود «در سال‌های قبل آنقدر درباره دموکراسی و آزادی صحبت کرده‌ایم که از اینکه دولت باید واقعاً دولت باشد غافل شده‌ایم». او توضیح بیشتری درباره «دموکراسی»، «آزادی» و «دولت» موردنظرش نداده بود. قوچانی هم‌چنین ادعا کرده بود «دولت ضعف‌های جدی در امور رسانه‌ای، فرهنگی، گفتاری و گفتمانی دارد و نمی‌تواند نظراتش را منتقل کند».