«حق‌السکوت» مجریان طرح انتقال آب خزر به جوامع محلی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

انتقال آب خزر به سمنان

تعداد مطالب: 8

طرح انتقال آب خزر؛ توقف در کلیات یا پنهانکاری جزییات ؟

طرح انتقال آب خزر؛ توقف در کلیات یا پنهانکاری جزییات ؟

برخی از اساتید دانشگاه‌های مازندران با رونمایی بخشی از جزییات طرح انتقال آب دریای‌خزر، خواستار افشای جزییات این طرح از جمله سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مطالعات مربوط به نیازسنجی مصرف آب در مقصد شدند.