skip to Main Content
انتقال آب دریای کاسپین و سکوت متخصصان علوم انسانی
چرا طرفداران محیط زیست تنهایند؟
۴ آبان ۱۳۹۸
انتقال آب دریای خزر به سمنان از موضوعاتیست که در صورت اجرایی شدن تبعات اقتصاد، اجتماعی، و زیست‌محیطی گسترده‌ای خواهد داشت. اما چرا جز متخصصان محیط‌زیست، متخصصان حوزه‌های دیگر در اینباره ساکت‌اند؟
بیشتر بخوانید
اساتید دانشگاه‌های مازندران در یک کنفرانس خبری مطرح کردند :
طرح انتقال آب خزر؛ توقف در کلیات یا پنهانکاری جزییات ؟
۶ مرداد ۱۳۹۸
برخی از اساتید دانشگاه‌های مازندران با رونمایی بخشی از جزییات طرح انتقال آب دریای‌خزر، خواستار افشای جزییات این طرح از جمله سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مطالعات مربوط به نیازسنجی مصرف آب در مقصد شدند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗