چرا طرفداران محیط زیست تنهایند؟

آرشیو یادداشت‌های

حمیدرضا درودیان

تعداد مطالب: 1

چرا طرفداران محیط زیست تنهایند؟

چرا طرفداران محیط زیست تنهایند؟

انتقال آب دریای خزر به سمنان از موضوعاتیست که در صورت اجرایی شدن تبعات اقتصاد، اجتماعی، و زیست‌محیطی گسترده‌ای خواهد داشت. اما چرا جز متخصصان محیط‌زیست، متخصصان حوزه‌های دیگر در اینباره ساکت‌اند؟