«انتقال آب خزر» موجب تخریب جنگل‌های هیرکانی می‌شود

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

محیط زیست

«انتقال آب خزر» موجب تخریب جنگل‌های هیرکانی می‌شود

«انتقال آب خزر» موجب تخریب جنگل‌های هیرکانی می‌شود

هادی کیادلیری دکترای جنگل و رییس انجمن علمی جنگلبانی ایران می‌گوید از آنجایی که ۶۳ کیلومتر از «طرح شیرین‌سازی وانتقال آب خزر به کویر مرکزی» از قلب جنگل‌های هیرکانی می‌گذرد اجرای این طرح به این جنگل‌ها آسیب جدی خواهد زد. وی می‌گوید وظیفه سازمان جنگل‌هاست که با این طرح...
موافقت سازمان محیط زیست با انتقال آب دریای عمان به مشهد

موافقت سازمان محیط زیست با انتقال آب دریای عمان به مشهد

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفته است که این سازمان در صورت وجود توجیه اقتصادی، با انتقال آب دریای عمان به مشهد مخالفتی ندارد. عیسی کلانتری صبح امروز در قم با اشاره به این موافقت گفته است: دولت باید آب مورد نیاز برای شرب و بخش صنعت را تامین کند بنابراین موافقیم که...
شکستی برای کرۀ زمین

شکستی برای کرۀ زمین

  کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در دسامبر سال گذشته به مدت دو هفته برگزار شد. این کنفرانس، با شرکت حدود ۲۰۰ کشور جهان، قرار بود دستور کاری برای بهتر و اجرایی کردن مفاد عهدنامه سال ۲۰۱۵ پاریس جهت مهار افزایش دمای کرۀ زمین در محدودۀ ۵/۱درجه سانتی گراد تهیه و تصویب کند....
دو جنبش زیست‌بوم‌شناسی: یکی سطحی، دیگری عمیق و آینده‌نگر

دو جنبش زیست‌بوم‌شناسی: یکی سطحی، دیگری عمیق و آینده‌نگر

آلودگی و تهی‌سازی منابع بخشی از دل‌نگرانی‌های سیاست‌هایی است که در پی مسئولیت‌پذیری زیست‌بومی هستند. اما نگرانی‌های عمیق‌تری وجود دارند که ما را به اصولی چون گوناگونی، پیچیدگی(۱)، خودگردانی، تمرکززدایی(۲)، همزیستی، برابری‌خواهی و جامعه‌ای به دور از تبعیض‌های طبقاتی...
محیط طبیعی اولویت سازمان حفاظت محیط‌زیست نبوده و نیست

محیط طبیعی اولویت سازمان حفاظت محیط‌زیست نبوده و نیست

یک دامپزشک و کارشناس محیط زیست ضمن اشاره به حادثه تلخ تلف شدن پنج گورخر ایرانی در جا به جایی توسط سازمان محیط‌زیست گفت: محیط طبیعی اولویت سازمان حفاظت محیط‌زیست نبوده و نیست. سعید یوسف‌پور افزود: حداقل در چهل سال گذشته محیط طبیعی که پایه و اساس شکل گیری این سازمان بود...