skip to Main Content
بازخوانی شهرستان در سینمای نوری بیلگه جیلان
درخت گلابی وحشی؛ چاه بی‌انتها
۲۵ خرداد ۱۳۹۹
درخت گلابی وحشی نشان داد چرا بیگله جیلان به اعماق بن‌بست شهرستان می‌رود و تاریک‌ترین نقاطش را به‌تصویر می‌کشد. این مقاله تلاشی است برای فهم نقش «شهرستان» در سینمای بیگله جیلان.
بیشتر بخوانید
سینمای حاتمی‌کیا از آژانس شیشه‌ای تا خروج
سینمای اطمینان و قهرمانان کامل
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
در سینمای حاتمی‌کیا نه خللی به قهرمان‌‌ها وارد می‌شود، نه کسی یارای به چالش کشیدن بنیادی‌شان را دارد، و نه خطا و تناقضی به آن‌ها وارد است؛ این حق مسلم و دارایی همیشگی قهرمانان سینماست؟
بیشتر بخوانید
سینما
آیا سینما نیاز به آموزش دارد؟
نیاز روزافزون به سواد بصری در عصر اطلاعات
۱۱ اسفند ۱۳۹۸
اکنون که جهان پذیرفته تا بخش بزرگی از فرهنگش را با تصویر شکل دهد، قدم بعدی این است تا به بقیه آموزش دهیم چگونه درباره این تصاویر اندیشه کنند، اینگونه ممکن است در جهانی بهتر و اندیشمند زندگی کنیم.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗