آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

صالح نجفی

حسی همچون انجام‌دادن چیزی دارم

حسی همچون انجام‌دادن چیزی دارم

باب بحث از نسبت اسپینوزا و مارکس در زبان فارسی باز شده است. جای خوشوقتی است؟ شاید. باید دید. یکی از چندین کتابی را که در دو سال اخیر در این زمینه به نشر رسیده‌اند باز می‌کنیم، کتابی که با عنوان «بندگان مشتاق سرمایه: اسپینوزا و مارکس در باب میل» به همت انتشارات علمی و...
با سرمایه‌داری، فوتبال و سینما می‌توان جامعه را از پا درآورد

با سرمایه‌داری، فوتبال و سینما می‌توان جامعه را از پا درآورد

هری‌ پاتر، ارباب حلقه‌ها، سرگذشت نارنیا و … دنیایی برای خوانندگان داستان‌ها یا تماشاگران فیلم‌هایشان روایت می‌کنند که او را از مرز واقعیت خارج کرده و به دنیایی می‌برد که آن را با نام فانتزی می‌شناسیم. چندین و چند دهه است که اندیشمندانی همچون لاکان، فروید،...
برگزاری سمینار «فلسفه و سیاست» در موسسه پرسش

برگزاری سمینار «فلسفه و سیاست» در موسسه پرسش

سمینار «فلسفه و سیاست» در ادامه نشست‌های پنجشنبه‌های پرسش، پنجشنبه این هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موسسه مطالعات سیاسی – اقتصادی پرسش برگزار می‌شود. در این سمینار مراد فرهادپور با عنوان فلسفه و حقیقت جهان امروز، صالح نجفی با عنوان تکرار شکست، خاطره وارونه رهایی و عادل...
مواجهه با امر بیگانه

مواجهه با امر بیگانه

فرایند ترجمه، در کلی‌ترین حالت، فرایند ایجاد نقاط هم‌ارز با زبان مبدأ در متن زبان مقصد است. اساساً «ترجمه‌پذیری» چیزی نیست جز قابلیت ایجاد هم‌ارزی. آنچه ترجمه‌پذیر نیست، یا ترجمۀ آن بی‌معنا و مهمل به نظر می‌رسد، عملاً معادل و هم‌ارزی ندارد و هم‌چنان در حکم یک «تفاوت»...
پروژه‌های ناممکن

پروژه‌های ناممکن

۱ ژاک رانسیر در پهنه ترجمه‌ متن‌های نظری چندی است که میدان‌داری می‌کند. نوشته‌هایش پشت‌سرهم به قلم‌های گونه‌گون و در قالب‌های ناهمگون به فارسی درمی‌آیند و چشم در راه خوانده‌شدن می‌مانند، ترجمه‌هایی که خدا می‌داند، قطع‌نظر از کیفیت متفاوت کار مترجمان رانسیر، کی از...