آرشیو یادداشت‌های

امید مهرگان

مبادله در ۱۳۵۴

مبادله در ۱۳۵۴

«کندو» مساله‌ای کلیدی طرح می‌کند که دادن پاسخی درست به آن در توانش نیست. آن فرمی از سینما و آن مفهومی از جامعه و همسبتگی که فیلم در چارچوبش پیش می‌رود دست‌وپای فیلم را می‌بندد. ولی حتی همین محدودیت را شاید بتوان جنبه‌ای از خود آن مساله‌ای گرفت که فیلم طرح می‌کند:...
مترجم و بحران جزء و کل در فارسی

مترجم و بحران جزء و کل در فارسی

در نقدهای صالح نجفی ما با نوعی داوری یا حکم درباره‌ی ترجمه‌ها سروکار داریم. یک داوری چیست؟ گنجاندن یک مورد خاص ذیل یک مفهوم یا قاعده یا اصل کلی؛ برای مثال، حکمِ «این کار جرم است» درواقع یک عمل یا واقعه‌ی خاص و مشخص را ذیل مفهومی موجود از تخطی می‌گنجاند، مفهومی...
فقر و فلسفه

فقر و فلسفه

تنش میان کار فکرى و کار یدى معمولاً به سود دومى حل و فصل مى‌شود، و این جانب‌دارى نیز خود ریشه در نوعى وجدان معذب دارد. وجدان معذبِ تفکر که مى‌بیند آنچه کارگران مى‌کنند درقیاس با آرامش فکر کردن به مراتب دشوارتر و طاقت‌فرساتر است. البته تقسیم کار اجتماعى در دنیاى مدرن...
چگونه جهان را گرفتیم؟

چگونه جهان را گرفتیم؟

۱- ما راست‌قامتان. دست‌های ما به نحو مناسبی کوتاه‌تر از پاهای ماست که این خود نشانه‌ی متمدن بودن ماست. راست قامتی‌ای که در مسیر دیالکتیکی تاریخ ساخته‌ی دست راست قامتان، قامت بسیاری را خم کرده است.به‌زعم مارکس، تعیین کننده‌ترین گام در گذار از میمون به انسان این بود که...
وجدان نوبل

وجدان نوبل

اگر نمی‌خواهید درباره‌ی سرمایه‌داری صحبت کنید، پس باید درباره‌ی فاشیسم سکوت کنید. ماکس هورکهایمر   ۱- گذشته از خود فرهنگ که به زعم نیچه ریشه در خون و شقاوت دارد، اکثر دستاوردهای تکنولوژیک بشر در حیطه‌ی به اصطلاح رفاه مادی نیز از دل خواست جنگ و قلع و قمع برخاسته است....