skip to Main Content
سازمان جنگل‌ها هرگونه ارتباط با تبلیغات تولید نهال با وام 100 میلیون تومانی را رد کرد
تبلیغ زراعت چوب به روش «پانزی»
۲۶ مهر ۱۴۰۰
پرونده‌های زیادی علیه مدیرعامل شرکت کارآفرینان دنیای البرز در ‌دست پیگیری است. اما او دراقدامی جدید، با استفاده از عنوان دولتی «طرح ملی زراعت چوب» برای یک شرکت هرمی تولید نهال، در فضای مجازی تلبیغ می کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗