آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دولت

نوشته در شب

نوشته در شب

می خواهم چیزی از دردی بگویم که در جهان امروز وجود دارد.ایدئولوژی مصرف که به نیرومندترین و مهاجم ترین تفکر جهان تبدیل شده، مروج این اصل است که درد یک حادثه است. تصادفی که می توان خود را در برابر آن بیمه نمود. مبنای منطق بی رحم این تفکر نیز همین است. همه می‌دانند که درد...
تشدید نابرابری: افزایش نفوذ ثروتمندان در سیاست

تشدید نابرابری: افزایش نفوذ ثروتمندان در سیاست

در فاصلۀ سال‌های ۷۰-۱۹۴۰ سطح نابرابری به‌میزان محسوسی کاسته شده، و نابرابری‌های امروز نتیجۀ سیاست‌های دهۀ ۱۹۸۰ است. در آمریکا و انگلستان طی ۲۰۱۶-۱۹۸۰ سهم ۱ درصد ثروتمند از درآمدها بیش از ۲ برابر شده، اما درآمد واقعی ۹۰ درصد جمعیت طی ۲۵ سال اخیر افزایش محسوسی نداشته...
بازگشت شبح سوسیالیسم

بازگشت شبح سوسیالیسم

پیشگفتار مترجم: بازگشت گفتمان چپ به سیاست، افکار عمومی و رسانه‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا از رخدادهای مهم چندین سال اخیر است. در آمریکا برنی سندرز، نامزد ریاست جمهوری و سناتور مستقل (اما نزدیک به حزب دموکرات) و نیز چند نماینده زن از نسل جوان در مجلس نمایندگان...
خصوصی‌سازی بنیاد مستضعفان در دو پرده

خصوصی‌سازی بنیاد مستضعفان در دو پرده

پردۀ اول- دهۀ هفتاد- عصر مقاومت در برابر واگذاری بنگاه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۷۹ اعلام کرد: «در حالی که همۀ سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید از تصدگری بنگاه‌های اقتصادی دست بردارند و بنگاه‌هاشان را به بخش خصوصی واگذار کنند» تا پایان سال ۱۳۷۱ تنها سه...
«قراردادهای نانوشته» بلای جان کارگران شده‌ است

«قراردادهای نانوشته» بلای جان کارگران شده‌ است

جواد اکبری، فعال کارگری، قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار را مهم‌ترین عامل مشکل‌ساز برای قشر کارگری دانست. اکبری مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین معضل کارگران اعلام کرد و افزود: اگرچه امسال افزایش ۳۶.۵ درصدی نرخ دستمزد برای کارگران در نظر گرفته شد که...