skip to Main Content
کارگران شرکت واحد بعد از برخورد خشونت‌بار این‌بار از شورا رانده شدند
از شهرداری مانده، از شورا رانده
۱۱ اسفند ۱۳۹۵
کارگران شرکت واحد بار دیگر در اعتراض به بی‌توجهی به مشکلات تعاونی مسکنشان مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری تجمع کردند. آنها که بار قبل را برخورد خشونت‌بار و بازداشت مواجه شده بودند، این‌بار و بعد از قول‌هایی که فراکسیون کارگری شورای شهر به آنها داده بود از دفتر رئیس این فراکسیون هم رانده شدند.
بیشتر بخوانید
روایتی دیگر از کارگران معدن آق‌دره
«شلاق خوردیم، چون کارگریم»
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
هفته گذشته خبر اجرای حکم شلاق کارگران معترض معدن آق‌دره منتشر شد. کارگرانی به گفته خودشان جز امنیت شغلی و حق آب و گل چیزی نمی‌خواستند، اما این روزها اعتراض صنفی در عادی‌ترین حالتش به توبیخ و تنبیه معترضان می‌انجامد، و بعد آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗