سیل واردات از چین ده کارخانه کاشی یزد را تعطیل کرد

سیل واردات از چین ده کارخانه کاشی یزد را تعطیل کرد

به گفته یکی از مقام‌های استانداری یزد ده کارخانه تولید کاشی و سرامیک این استان با صدها کارگر به خاطر سیل واردات کاشی و سرامیک از چین تعطیل شده‌اند.
به گفته احمد ترحمی بهابادی، ۲۰ میلیون مترمکعب کاشی مرغوب در کارخانه‌های یزد انبار شده و مشتری ندارد.
در ماه‌های گذشته کارگران کاشی کویر، احسان میبد و ارچین به خاطر حقوق معوق و یا اخراج و ناامنی شغلی تجمع‌هایی برگزار کرده‌اند.
کاشی