skip to Main Content
تحلیلی بر زاویه دید دو فیلم «مالیخولیا» و «ایثار» به فاجعه و آخرالزمان
افسردگی، نجات و کوره‌راه‌های حقیقت
۳۱ تیر ۱۳۹۹
سینمای تارکوفسکی و فون‌تریه در مواجهه با افسردگی و فاجعه دو راه متفاوت را پیش می‌گیرند؛ سینمای تارکوفسکی سینمای نجات است و سینمای فون‌تریه سینمای حقیقت.
بیشتر بخوانید
ضربه جمعی، تاب‌آوری جمعی
۲۱ تیر ۱۳۹۹
نظام اجتماعی باید به نیازهای اساسی و رنج‌های افراد و گروه‌هایش واکنش نشان دهد؛ ابتدا با تصدیق و به رسمیت شناختن این درد و رنج، سپس با انجام اقدامات ضروری برای حل و رفع آن. این یادداشت به راه‌های مختلف واکنش‌های جمعی به تروماهای جمعی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
فلینیِ افسرده
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
سینمای فدریکو فلینی را با سرخوشی، سبکی و شیدایی می‌شناسیم. اما این فیلمسازِ سرمست سویه‌ی دیگری هم دارد. سویه‌ای تاریک و پنهان. سینمای فلینی، به رغم سرخوشی وصف‌ناپذیرش، در لایه‌های زیرین خود از نوعی افسردگی رنج می‌برد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗