آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

اعتراضات خیابانی

جراحی اقتصادی یا ضدیت با دموکراسی؟

جراحی اقتصادی یا ضدیت با دموکراسی؟

در روزهایی که گذشت موجی از اعتراضات مردمی ایران را درنوردید. اعتراضاتی سیاسی که مطالبات اقتصادی نیز در آنها چشم‌گیر بود. تاکیدی دیگر بر جدایی‌ناپذیری سیاست و اقتصاد که این‌بار از زبان گروه‌های مختلف مردم در خیابان‌ها بیان می‌شد. این یادداشت جستاری در واکاوی اعتراضات...
مهاجرت روی مدار صفر درجه

مهاجرت روی مدار صفر درجه

نانوای روستای «امیرآباد» بیرجند، کوپن‌های زرد رنگ نان را از دخل درمی‌آورد و روی میز پخش می‌کند و می‌گوید: «اینجا همه نان را قرضی می‌برند. این کوپن‌ها هم برای مسجد آیتی است. به مردم کوپن می‌دهند و ماهم آخر ماه، کوپن‌ها را می‌بریم مسجد نقد می‌کنیم.» از نانوایی بیرون...
جنگ حمایتگرایی با سرمایه فراملی

جنگ حمایتگرایی با سرمایه فراملی

از پنجم تا هشتم ژوئیه، ‌‌هامبورگ آلمان میزبان دوازدهمین نشست سالیانه گروه ۲۰ بود و همراه با آن دوازدهمین اعتراض سالیانه هم برپا شد. دوران اوج اعتراضات سپری شده، اما چنین تجمعاتی جنبش‌های مقاومت را به حرکت وامی‌دارند و حق هم دارند. نشست گروه ۲۰، دورهمی رهبران ۱۹ کشوری...