وقتی فوتبال تماشا می‌کنیم، چه چیزی می‌بینیم؟

آرشیو یادداشت‌های

فرهنگ

تعداد مطالب: 686

وقتی فوتبال تماشا می‌کنیم، چه چیزی می‌بینیم؟

وقتی فوتبال تماشا می‌کنیم، چه چیزی می‌بینیم؟

تصاویری که ما از بازی فوتبال روی صفحه تلویزیون، موبایل و یا کامپیوترمان می‌بینیم روایت دوربین‌ها از این بازی هستند. این روایت واجد چه ویژگی‌هایی است و چه چیزهایی را درباره دنیای حول و حوش این ورزش پرطرفدار به ما نشان می‌دهد؟
درختان در شب

درختان در شب

«جدا از ظاهرِ درخت در روز یا شب، آیا او خویشاوندِ خانواده‌ی بشری نیست با ریشه‌هایی در زمین و دستانی برآمده به سویِ آسمان که گویی در پیِ جُستن و دانستنِ رازِ بزرگ است؟»
تخیل واقعی علیه واقعیت خیالی

تخیل واقعی علیه واقعیت خیالی

سخت‌گیری و کنترل تخیل را از بین می‌برد و آدم‌ها مجبور می‌شوند فانتزی را حذف کنند، چون از فکر کردن می‌ترسند. تخیل ممکن است دچار ترس و عادت شود و خاصیت رهایی‌بخشش را از دست بدهد.
عکاس جنگ، راوی مرگ

عکاس جنگ، راوی مرگ

عکاسی چگونه ابزاری می‌شود برای مبارزه علیه جنایات جنگی؟ در این یادداشت کوتاه با عکاسی همراه می‌شویم که با ثبت جنایات جنگی ما را از محیط امن خود به واقعیت بیرون پرتاب می‌کند.
گذشته در حال

گذشته در حال

برداشتِ ما از آنچه اینجا و اکنون در حالِ وقوع است زیرِ نفو‌ذِ انتظاراتی‌ست که طیِ سال‌های دراز شکل گرفته‌اند و ماهیتِ حقیقیِ آن‌ها را فراموش کرده‌ایم؛ چیزی که روانشناسان آن را میراث عاطفی می‌نامند.