skip to Main Content
سبعیت بدن و سیاست

سبعیت بدن و سیاست

وفا یاسین، پرفورمنس و ویدئو آرتیست فلسطینی در کار خود از سمبولیسمی سرراست و رنج بدنی برای اثبات آنچه بدان باور دارد یعنی ارتباط متقابل هنر و سیاست، بهره می‌گیرد.…

هویت جنسی و ترجمه

هویت جنسی و ترجمه

مقدمه امروزه نقش مترجم در فرایند ترجمه مورد توجه ویژه‌ای است. او دیگر به مثابه‌ی ابزاری فاقد ذهنیت درنظر گرفته نمی‌شود که بخواهد به شکل خنثی و بی‌اثری وظیفه‌ی جابجایی…

سرمایه‌داری و تصویر پایان جهان

سرمایه‌داری و تصویر پایان جهان

مشهور است فردریک جیمسون، منتقد ادبی و نظریه‌پرداز مارکسیست آمریکایی، می‌گفت تصور پایان جهان به‌مراتب آسان‌تر از تصور پایان سرمایه‌داری است. ولی ما اغلب غافلیم که سرمایه‌داری چگونه بر دید…

سفری برای جلاد‌شدن

سفری برای جلاد‌شدن

صدای فروریختن می‌آید، خون‌ریزی تمامی ندارد، بمب‌ها پشت سر هم منفجر می‌شوند، چکش‌ها بر آثار تاریخی فرود می‌آیند. فیلم‌های تخریب دست‌به‌دست می‌چرخد و می‌رود داخل فولدر سرهای بریده. در میان…

مترجمِ بیدار، مترجمِ خواب

مترجمِ بیدار، مترجمِ خواب

بیایید از آغاز فرض بگیریم که مترجم ادبی ما (ترجمه در زمینه‌های فنی و حتی علوم انسانی یکسر حکمی دیگر دارد) هم بر زبان مبدأ احاطه دارد، هم بر زبان…

Back To Top
🌗