skip to Main Content
کار و زندگی کودکان افغانستانی در مراکز بازیافت زباله کرج
غربت برای ما بوی زباله می‌دهد
۱۶ آبان ۱۳۹۶
70 مرد که 30 نفرشان زیر 18 سال سن دارند، زباله‌هایی را که جمع کرده‌اند به پیمانکار تحویل می‌دهند و مزد می‌گیرند. عبدالله می‌گوید: «شهرداری پول می‌دهد ما اینجا زندگی کنیم لباس هم داده، ببین» همه بچه‌ها یک لباس فرم نارنجی و سیاه بر تن دارند. پشت لباس نوشته شده، مجری طرح تفکیک از مبدأ.
بیشتر بخوانید
گزارشی از حال و روز خانواده‌های دو کودک افغان که در آتش سوختند
داغ سنگین «احد» و «صمد»
۳۰ دی ۱۳۹۵
احد و صمد هم دستفروشی می‌کردند و همین دوماه پیش در طرح جمع آوری کودکان کار، یکی از آنها را می‌گیرند و به بهزیستی می‌برند. بعد از آن خانواده مراجعه کرد و بچه را پس دادند و پدر آنها برای اینکه دوباره بچه‌ها را نگیرند، آنها را به کارگاه بازیافتی که خودش در آن کار می‌کرد، برد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗