skip to Main Content
تنگدستی مردم برای خرید سنگ قبر
افزایش تقاضا برای سنگ قبر قسطی یا دست دوم!
۲۱ دی ۱۴۰۰
سال پیش در اوج کرونا یک مشتری داشتیم که برای مزار مادرش سنگ سفارش داد و خرید قسطی کرد. قسط اول را رساند اما دیگر پیدایش نشد. اطلاعات مادرش در بهشت زهرا ثبت است اما ما دیگر سراغش نرفتیم. همین تجربه باعث شد که قسطی سنگ نفروشیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗