آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کار خانگی

بازتولید اجتماعی: در میانه‌ی دستمزد و امور اشتراکی

بازتولید اجتماعی: در میانه‌ی دستمزد و امور اشتراکی

سیلویا فدریچی نویسنده، کنشگر و یکی از موثرترین نظریه‌پردازان فمینیست نسل خود است. سهم او در پیشبرد نظریه مبتنی بر پراکتیسِ کار بازتولیدی و امور اشتراکی، به‌شکل فزاینده‌ای در محافل آکادمیک و جماعت اکتیویست به رسمیت شناخته می‌شود و به‌‌صورت امیدوارکننده‌ای بنیان‌گذار...
مانیفستی علیه آن زن*

مانیفستی علیه آن زن*

چند هفته قبل از حملۀ ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳، کتابی از نظریه پرداز هندی، چاندرا تالپاده موهانتی، به نام فمینیسم بدون مرز منتشر شد که موهانتی در آن به تشریح هژمونی فمینیسم غربی و آثار مخرب  فراملی آن می‌پردازد. کاری که موهانتی در کتابش  می‌کند نظریه‌پردازی در...